You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Planlægning

Byrådet har besluttet, at den langsigtede byudvikling omkring Viborg by skal ske i Taphede, øst for Viborg by. Området er ca. 180 ha og ligger mellem Randersvej og Tapdrup og øst for Spangsdal mod Taphedevej.

Oversigtskort - Taphede
Oversigtskort - Taphede

Byrådet vedtog i marts 2018 en helhedsplan for Taphede. Området skal udbygges i etaper efter helhedsplanens principper.

Den vestlige del af Taphede er udlagt som boligområde til ca. 1.000 boliger i den gældende Kommuneplan 2017-2029

Der skal efterfølgende udarbejdes lokalplaner for mindre områder startende fra nord mod syd.

Lokalplan nr. 535 er vedtaget nord for Randersvej. Næste skridt er at lave en lokalplan for området umiddelbart syd for Randersvej i løbet af 2021.

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer