You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Investeringsfremme og Investor Hub Viborg

Viborg Kommune arbejder for tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser. Investor Hub Viborg investerer i lokale virksomheder.

Investeringsfremme

Viborg Kommune arbejder aktivt med at tiltrække investeringer inden for kommunes styrkepositioner. Arbejdet sker i tæt koordination med bl.a. Invest in Denmark og andre aktører.

Investor Hub Viborg

Investor Hub Viborg har til formål at investere penge og viden i perspektivrige virksomheder, så de kan realisere vækst- og indtjeningspotentiale. Målgruppen er primært mindre virksomheder, der allerede er på markedet med deres produkter samt iværksættere med et ekstraordinært markedspotentiale.

Der fokuseres ikke på branche, men derimod på personerne bag virksomheden, konceptets holdbarhed og paratheden til at arbejde intelligent og fremsynet med nye teknologier, nye medier, nye distributionsformer eller lignende, der kan realisere det uudnyttede vækstpotentiale.

Investor Hub Viborg er etableret i et samarbejde mellem ca. 30 erhvervsfolk fra Viborg Kommune, der i egne virksomheder har været i stand til at skabe både vækst og god indtjening. De ca. 30 erhvervsfolk er indstillet på at stille kapital, kompetencer og netværk til rådighed.