You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

De 5 Hald'er

En udsigtsplatform i tårnhøjde, en vindebro i massiv eg og en landskabspark med en ny udstilling. Det er alt sammen en del af vinderprojektet for projektkonkurrencen om De fem Halder ved Viborg. Bag projektet står foreningen ”De fem Halder”, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Naturstyrelsen.

”De 5 Hald'er” er beliggende ved Hald Sø syd for Viborg i en landskabeligt smuk ramme. Specielt for området er, at den samme herregård gennem 800 år er flyttet rundt i landskabet indenfor et lille område. De fleste steder har det tidligere borgbyggeri efterladt synlige spor. Stedets ejere og lensmænd har gennem tiden spillet markante roller i dansk og international politisk historie. Der kan således fortælles 800 års historie inden for gåafstand i samme område.

Bag projektet står et stærkt partnerskab, som tæller foreningen ”De fem Halder”, Naturstyrelsen (som er grundejer), Kulturstyrelsen og Viborg Kommune.

Forud for projektet har de tre myndigheder i fællesskab udarbejdet ”Rammeplan for området ved De fem Halder” som klarlægger indenfor hvilke rammer udvikling af området kan foregå. Rammeplanen har været i en omfattende offentlig idé- og høringsfase, som har sikret, at der er lokal opbakning til projektet.

Idéerne om udvikling af området blev født i en bredt sammensat idégruppe, som siden har udviklet sig til foreningen ”De fem Halder”. Foreningen er fortsat bredt sammensat og er med et stigende antal medlemmer med til at sikre den folkelige opbakning bag projektet lokalt.

Starten på processen, der har ført frem til det nuværende projekt, ligger tilbage i 2008. Her henvendte fabrikant Peder Nybo Jensen, Viborg, sig til Viborg Innovationsfond og foreslog, at der blev arbejdet på at gøre historien på ”De fem Halder” mere synlig. Fonden tog derefter initiativ til dannelsen af idégruppen.