You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fjordklyngen

Byerne Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg har indgået et klyngesamarbejde for fælles at løfte lokalområdet. Områdefornyelsen fokuserer på projekter i de enkelte byer og tilgængeligheden til den omkringliggende natur og fjorden.

Områdefornyelsen i Fjordklyngen rummer projekter i flere byer og områder i og med at Fjordklyngen består af 6 byer med hver sit lokalsamfund som arbejder sammen i klyngen. I programmet kategoriseres projekterne derfor som henholdsvis lokale projekter og tværgående projekter.

Nyhed: Kulturcenter Værestedet har modtaget 4,5 mio. kr. fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Se under Tværgående projekter - Kulturcenter Værestedet.

Områdefornyelse er i projektfasen og nedenstående projekter er enten under projektering, igangsat eller gennemført.

Fakta

  • Programmet blev den 16. januar 2018 præsenteret for borgerne ved et borgermøde i Skals Hallen.
  • I marts måned 2018 blev programmet politisk godkendt.
  • 8. maj 2018 gav Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tilsagn om støtte.
  • Budget på i alt 9 mio. kr. fordelt med 3 mio. fra staten og 6 mio. kr. fra Viborg Kommune.

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra:

Logo for Transport- og Boligministeriet

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer