You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Driftspuljen til understøttelse af frivilligt arbejde

Viborg Kommune vil gerne understøtte den frivillige indsats med at holde byerne rene og pæne, som mange borgere udfører i lokalsamfundene. Det kan være i forhold til affaldsopsamling, renholdelse af borde og bænke, opmaling af mindesten, græsklipning m.m.

Udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde, som grupper af borgere udfører.

 • Brændstof til maskinel (havetraktor, plæneklipper, buskrydder m.m.).
 • Gasflaske til gasbrændere.
 • Reservedele og service af maskinel.
 • Maling/olie og pensler til vedligeholdelse af inventar og til opmaling af mindesten.
 • Artikler til vedligehold af offentligt tilgængeligt udstyr (legeredskaber, madpakkehuse, shelters, bord-bænkesæt m.m.)
 • Gødning.
 • Planter og blomsterfrø.
 • Flis til bede.
 • Artikler til vedligehold af offentlige tilgængelige toiletter (papir, sæbe, rengøringsmidler m.m.).
 • Sikkerhedsudstyr (veste, briller, sko, bukser m.m.).
 • Opstilling og tømning af ekstra affaldsbeholder til restaffald (ved
  forsamlingshus/skole/idrætsklub o.lign.).

 • Udstyr og materialer der dækkes af puljen ”Vedligeholdelse af arealer”.
 • Materiale til opførelse af bygninger og konstruktioner (træ, plader, skruer, søm m.m.).
 • Forbrugsudgifter (el, vand og varme).
 • Abonnementer.

Der kan også i 2021 søges om støtte til afledte udgifter i forbindelse med borgernes drift og vedligeholdelse af arealer.

Ansøgning om støtte skal indsendes af en borgerforening eller en anden forening, der repræsenterer det samlede lokalområde.

Grundejerforeninger kan ikke søge støtte fra puljen.

Ansøgningen skal omfatte arealer/indsatser, der vedrører hele lokalsamfundet.

Puljen kan bruges i de mindre byer (ikke i Viborg og Bjerringbro). 

Puljen, der er på 125.000 kr., kan kun finansiere driftsudgifter, der understøtter den frivillige indsats, så som brændstof, maling og service af maskinel.

Puljen dækker ikke finansiering af maskinel, - til dette kan der søges fra puljen ”Vedligeholdelse af arealer”.

Der kan ikke søges om støtte til anlæg af byggeri og installationer.

Der kan søges om støtte for max. 10.000 kr. incl. moms ved fremsendelse af fakturaer af afholdte udgifter.

Der gives kun støtte til udgifter afholdt i 2021.

Der kan ansøges løbende - dog senest 20. december 2021.

Ansøgningerne behandles løbende, indtil puljen er opbrugt, eller ansøgningsfristen er udløbet.

Ansøgningen skal sendes via ansøgningsformularen i boksen herunder. 

Det er en samlet oversigt over den elektroniske ansøgningsformular, så du forinden kan danne dig et indtryk af, hvad der kræves for at udfylde ansøgningen.

Var det noget for dig at blive landsbypedel?

Lotte Kunstmann

Tlf: 87 87 51 03