You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Pulje til nedrivning og renovering

Støtte til renovering af klimaskærm eller nedrivning af nedslidte boliger i mindre byer og landsbyer.

Puljen er lukket og opbrugt for 2021. Evt. ny pulje for 2022 vil bliver annonceret i det nye år.

Formålet med puljen er at skabe forskønnelse og oprydning i de mindre byer og landsbyer.

Puljen er finansieret via statslige midler og medfinansieret af Viborg Kommune.

Puljen kan anvendes til følgende aktiviteter i byer med færre end 4.000 indbyggere, jfr. Byfornyelsesloven:

  • Tilskud til istandsættelse og nedrivning af nedslidte boliger, opført før 1960
  • Nedrivning af udtjente private erhvervsbygninger, hvor erhvervsaktiviteten er ophørt
  • Istandsættelse af forsamlingshuse, klimaskærm
  • Indretning af byrum og tomme grunde efter nedrivning
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

Viborg Kommune yder støtte i forhold til de regler, der er fastsat af staten. Du skal være opmærksom på, at der til nogle af aktiviteterne kun ydes tilskud til en procentdel af den samlede udgift – resten skal du selv betale. For så vidt angår istandsættelse kan der kun ydes støtte til klimaskærm, dvs. tag, vinduer mv.

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer