You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Jordfordeling i Nørreådalen ved Ørum

Multifunktionel jordfordeling i Nørreådalen (MUFJO) gik i gang i starten af 2021. Læs om processen og om, hvad jordfordeling er.

Kort over Nørreådalen (Grønt: Udvalgte arealer med sårbar natur. Rødt: Vådområder. Blåt: Grundvandsbeskyttelse. Gule Pile: Kan der skabes sammenhæng mellem natur og landsbyer?

Jordfordeling i Nørreådalen ved Ørum

Der er bevilget støtte til en multifunktionel jordfordeling (MUFJO) inden for området omkring Ørum, som vist på kortet herover - se det i en bedre udgave her.

Fokus er at muliggøre sammenhængende arealer til bl.a.:

  • Landbrug.
  • Natur.
  • Grundvandsbeskyttelse.
  • Stier og rekreative anlæg.
  • Økologi.
  • Vådområde- og lavbundsprojekter.

Landbrugsstyrelsen er i fuld gang med at drøfte jordfordeling i området. Nogle jordejere vil blive kontaktet direkte af Erik Steen Kristensen fra Landbrugsstyrelsen, som er jordfordelingsplanlægger.

Hvis du er interesseret i at bytte/sælge/købe jord i området, er du også velkommen til at kontakte Erik Steen Kristensen direkte på mail erikri@lbst.dk eller tlf. 24 81 29 53.

Mange projekter i multifunktionel jordfordeling

I og omkring Nørreådalen summer det af liv, og ikke mindst af offentlige projekter. Disse projekter kan skabe muligheder for dem der bor i – og dem, der ejer jord - i Nørreådalen.

Projekterne kan bruge jordfordeling som værktøj til at lykkes. Du kan få et overblik over projekterne her (findes også i den grønne boks):

Naturstyrelsen er projektleder for at koordinere projekter og jordfordeling.

Yderligere oplysninger:

  • Projektleder: Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen Himmerland, mail: marno@nst.dk, tlf.: 93 56 41 00.
  • Koordinator Viborg Kommune: Jørgen Jørgensen, mail: jojo@viborg.dk, tlf.: 87 87 55 69.

Kontakt

Jørgen Jørgensen

Tlf: 87 87 55 69