You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kystvandråd - den centrale del af Limfjorden

Viborg Kommune og Limfjordsrådet har ansøgt Miljøstyrelsen om, at der nedsættes et lokalt kystvandråd for den centrale del af Limfjorden. Helt præcist Hjarbæk Fjord, Skive Fjord Lovns Bredning, Risgaard Bredning og Bjørnsholm Bugt.

Ansøgning er afsendt

Det fremgår af Miljøstyrelsens oplæg, at kommuner kan ansøge om at nedsætte et kystvandråd på opfordring af en eller flere interessenter. Viborg Kommune og Limfjordsrådet har derfor - på vegne af kommunerne i oplandet til den centrale del af Limfjorden (Hjarbæk Fjord, Skive Fjord Lovns Bredning, Risgaard Bredning og Bjørnsholm Bugt) -  indbudt interessenter til at deltage i et lokalt partnerskab for at forbedre natur og miljø i fjorden.

Ansøgningen til miljøstyrelsen er lavet 7. oktober 2022.

Kontakt

Jørgen Jørgensen

Tlf: 87 87 55 69