You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Regional Landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid

Strategiforslaget dækker Nørreådalen i Randers, Favrskov og Viborg kommuner.

Regional Landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid

Omkring 30 ildsjæle udgjorde den strategigruppe, der mødtes første gang (virtuelt) i december 2020. Strategigruppen har gennem første halvdel af 2021 arbejdet intensivt sammen for at lave et forslag til en regional landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid.

Se forslaget, der blev behandlet af Byrådet den 22. juni 2022. (pdf)

Offentligt møde 29. september 2021

Landskabsstrategien blev præsenteret for over 170 fremmødte fra både Randers, Favrskov og Viborg kommuner.

Det var en festlig aften, hvor der også var mulighed for at diskutere projekterne i strategien.

Du kan se slides fra aftenen nederst på denne side.

Baggrund

Strategigruppen repræsenterer hele Nørreådalen, der løber gennem Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Desuden repræsenterer gruppen interesserne i Nørreådalen: lodsejere, borgerforeninger, landbrug, ålav, naturinteresser, kulturinteresser og rekreative interesser mv. samt Viborg, Randers og Favrskov kommuner. Københavns Universitet har stået for processen og sammenskrivningen af strategien.

Strategien indeholder et bud på en vision, målsætninger og forslag til projekter i Nørreådalen. Den fortæller også læse om Nørreådalens landskab – istid, kultur, natur osv. Strategien slutter af med at give et bud på ådalens fremtid.

Læs strategiforslaget samt materiale fra strategigruppens møder i de grønne bokse herunder.

Fotos fra offentligt møde 29. september 2021

Jørgen Primdahl fra Københavns Universitet præsenterer Landskabsstrategi Nørreådalen for ådalens borgere den 29. september 2021

Kontakt

Jørgen Jørgensen

Tlf: 87 87 55 69