You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fokus på udvalgte arter og områder i naturen

Vi har udvalgt 4 områder og 7 arter som vi vil gøre en ekstra indsats for at beskytte i vores kommune.

Viborg Kommunes indsatser

Disse fire fokusområder er de overordnede indsatser for Viborg Kommune:

1. Vi udvikler og omlægger plejen på 1000 ha af de kommunale arealer.
2. Vi fokuserer indsatsen på bevarelse af flere truede arter og særlige naturtyper.
3. Vi understøtter og udfordrer privates vilde initiativer.
4. Vi samarbejder på tværs i egen organisation, med interesseorganisationer og hen over kommunegrænsen.

Relevant og målrettet indsats

Baggrunden for at vælg de fire fokusområder er at sikre en vedkommende, relevant og målrettet en indsats. Der er fokus på Viborg Kommunes særlige kendetegn og potentialer. Både i forhold til kommunens geografi, naturtyper, specifikke arter m.m. og i forhold til igangværende naturindsatser og projekter samt erfaringer med samarbejder og partnerskaber.

Okkergul pletvinge.

Film om de 7 fokusarter

Vi er ved at lave film om hver, af de 7 fokusarter. Se den første film om okkergul pletvinge.

 

Se filmen om okkergul pletvinge

Syv fokusarter

Vi har udpeget nogle fokusarter, som Viborg Kommune vil gøre en særlig indsats for at fremme og beskytte.

  • Agerhumle
  • Damflagermus
  • Djævelsbid
  • Eg
  • Grønspætte
  • Okkergul pletvinge
  • Bæklampret

Læs mere om fokusarterne (pdf) 

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62