You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

VILDE arrangementer og aktiviteter

Vi laver gerne oplæg og aktiviteter til mindre grupper, f.eks. grundejerforeninger. Læs om nogle af de aktiviteter der har været i gang - eller stadig er i gang.

Din egen vilde have - april 2022

Tips til at anlægge en vild have og invitere sommerfugle og vilde bier indenfor. Skab gode betingelser for biodiversiteten. Naturvejleder Michael Winther gav praktisk tips, råd og vejledning.

Arternes Viborg - marts 2022

Naturvejleder Michael Winther afholdt 2. workshop om netværket: Arternes Viborg.

Glade potentielle ambassadører for en natur-art deltog på workshoppen

Ambassadører for lokale natur-arter - workshop februar 2022

Formålet var at inspirere til at danne et netværk for naturen i Viborg Kommune. Over 30 natur-entusiaster deltog. Alle fyldte med idéer til dette netværk.

3 ambassadører fra Arternes Aarhus fortalte om deres daglige arbejde med deres passion for deres arter. Ideen opstod i 2017 og har bredt sig til flere kommuner.

De 7 fokusarter for Viborg Kommune blev præsenteret og et par af deltagerne var allerede klar på at blive ambassadør for deres favorit-art. 

Programmet var lavet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling.

Bliv en del af netværket. Kontakt Naturvejleder Michael Winther, miwi@viborg.dk

Man behøver slet ikke være ekspert – det er slet ikke så uoverskueligt, når man skal sætte sig ind i én art – undervejs lærer man også en del om de andres arter gennem vores fælles aktiviteter.
– Hanne Dybbro, lindetræets ambassadør i Århus

Workshop for medarbejdere i boligselskab - januar 2022

Dagen handlede om biodiversitet, og hvordan vi hjælper med at sikre dyrenes og insekternes levesteder ved at skabe vildere natur.

Vi deltog i workshoppen og deltagerne var medarbejderne fra Boligselskabet Sct. Jørgen. De var aktive og idérige omkring sikring af de fremtidige levesteder for vores venner i dyre– og planteriget.

Boligselskabet har allerede udlagt nogle områder til mere vild natur, bl.a. i Klostervænget, Hammershøj mv. Planen er at udvide levestederne og hjælpe med biodiversiteten i flere områder.

Vildere-Viborg drift dag - september 2021

Der var fokus på biodiversitet og at give gode redskaber og inspiration til, hvordan vi hjælper dyr og planter.

Vi havde inviteret vores grønne medarbejdere:

  •  tekniske serviceledere på kommunale institutioner
  •  driftsfolk i kommunens parker, skove og offentligt vedligeholdte vandløb.

Firmaet VILDSKAB faciliterede dagen. Det hele foregik på og omkring VIA College og Viborg Rådhus.

Vildskab på din skole. Projekt Grønnere Sammen. September 2021

Flere skoler fik besøg af en medarbejder fra Teknik & Miljø, som hjalp med at lave  en dag, der handlede om at sætte fokus på at øge den nære biodiversitet – på skolens arealer.

Desuden fik rigtig mange institutioner tilsendt blomsterfrø til at så på deres arealer.

Vildere-Viborg dag - august 2021

Dagen handlede om at skabe fokus på biodiversitet og give gode redskaber og inspiration til, hvordan vi hjælper dyr og planter.

Firmaet VILDSKAB faciliterede dagen. Det hele foregik på og omkring Viborg Rådhus.

Grundejerforeninger, virksomheder og private var inviteret.

Vi fik besøg af TV Midt Vest, der lavede dette indslag (link til tvmidtvest.dk) 

Se film fra Vildere Viborg dag 19. august 2021

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62