You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

VILDE arrangementer og aktiviteter

Vi møder dig til Snapsting og vi laver gerne oplæg og aktiviteter til mindre grupper, f.eks. grundejerforeninger. Læs om nogle af de aktiviteter der har været i gang - eller stadig er i gang.

Projekt Grønnere Sammen.

Vildskab på din skole

Flere skoler har haft besøg af en medarbejder fra Teknik & Miljø, som hjalp med at lave en dag, der handlede om at sætte fokus på at øge den nære biodiversitet – på skolens arealer.

Rigtig mange institutioner har fået blomsterfrø til at så på deres arealer.

Vildere Virksomheder i Viborg

Vi afholdt workshop med fokus på at inspirere virksomhedsejere. HedeDanmark viste og fortalte om deres bud på, hvordan man som virksomhed kan gøre en forskel.

Frivillige til en workshop på naturskolen - Arternes Viborg

Arternes Viborg - du kan blive ambassadør for en fokusart

Et netværk af frivillige, som blev opstartet i februar 2022.

Vi har fået inspiration fra lignende netværk i Aarhus.

Vi har allerede flere ambassadører - og du kan også være med.

Se mere og kontakt os: Aktiviteter - ARTERNES VIBORG

En frivillig udtaler: 

"Man behøver slet være ekspert - det er slet ikke så uoverskueligt, når man skal sætte sig ind i en art - undervejs lærer man også en del om de andres arter gennem fores fælles aktiviteter."

Et af vores skilte i en privat have i Viborg

Din egen vilde have

En workshop hvor naturvejleder Michael Winther gav tips til at anlægge en vild have og invitere sommerfugle og vilde bier indenfor. 

Boligselskaber

Vi har deltaget i en workshop med medarbejderne fra Boligselskabet Sct. Jørgen. De var aktive og idérige omkring sikring af de fremtidige levesteder for vores venner i dyre– og planteriget.

Boligselskabet har allerede udlagt nogle områder til mere vild natur, bl.a. i Klostervænget, Viborg og i Hammershøj.

Krible krable konference på Naturskolen i Hald

Snapsting og andre event

Krible krable konference 

Pædagogerne fik tip og redskaber til at undersøge naturtilstanden ved deres institution. Og gode råd til, hvordan de kan gøre jeres udearealer lidt vildere sammen med børnene.

Målet er at børnene får mulighed for at opleve sommerfugle, fugle og andre vilde dyr på tæt hold i hverdagen.

Snapsting og andre event

Vi har deltaget i:

Familie dagen på Borgvold. 
Seniorfolkemødet på Sønæs.
Naturdag på Magretheplænen.
Den grønne festival for hele familien

Vildere-Viborg dage

Grundejerforeninger, virksomheder, private og vores grønne medarbejdere var inviteret. 

Det hele foregik på og omkring Viborg Rådhus. Firmaet VILDSKAB hjalp os med give gode tip og inspiration til, hvordan vi hjælper dyr og planter.

Ved Viborg Rådhus er mange af dagenes ideer ved at blive til virkelighed.

Se film fra Vildere Viborg dag

Meget engagerede deltagere, som gerne ville lære om hvordan vi hjælper planter og dyr, så vi får mere biodiversitet.

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62