You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vildere Viborg - rigere natur

Sammen med mange andre kommuner vil Viborg dyste om de bedste idéer og projekter, der kan øge biodiversiteten og sikre en rigere natur i hele kommunen.

Både globalt og i Danmark er der stor artsnedgang – altså tab af biodiversitet. Biodiversiteten er presset af den måde vi lever på, og fordi vi er så mange mennesker på jorden. Naturen mangler plads!

Biodiversitet og samfund

Bio betyder liv og diversitet betyder mangfoldighed. Biodiversitet er derfor et begreb, der favner den brede mangfoldighed af liv i alle jordens forskellige naturtyper og levesteder.

Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund. Vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder. Mister vi arter og levesteder, vil det påvirke den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen.

Biodiversitet kan også hjælpe med at afbøde naturkatastrofer, modvirke skadedyr og sygdomme samt medvirke til at regulere klimaet.

Flotte farver og masser af liv

Biodiversiteten og mangfoldigheden af liv giver naturen sine former, farver, forskellighed og tilpasninger. Dette sikrer økosystemernes funktion og gør samtidig naturen overraskende, smuk og utroligt lærerig.

Derfor er det vigtigt, også som kommune og borger, at yde en indsats i bestræbelserne på at give naturen mere plads og dermed standse tab af biodiversitet.

Om konkurrencen: Danmarks vildeste kommune

Miljøministeriet har igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Som en del af kampagnen dyster 92 af landets 98 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Her gælder det om at gøre noget VILDT for naturen i kommunen. Konkurrencen løber fra foråret 2021 til udgangen af 2022.

Præmien

Præmien er 1 mio. kr. til gennemførelse af et naturprojekt i kommunen. Det er dommerpanelet bestående af miljøminister Lea Wermelin og biolog Morten DD, der udpeger en vinder.

Viborg Kommune vil gøre en aktiv indsats for at igangsætte projekter, udføre ændrede plejetiltag og understøtte private initiativer i kommunen, til fremme af biodiversiteten.

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62