You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fakta om Velfærdsaftalen

Det indeholder Velfærdsaftalen

Viborg Byråd har i september 2021 indgået en aftale med Regeringen om at sætte Viborg Kommune fri fra bureaukrati og store dele af lovgivningen på ældreområdet de kommende tre år.

En velfærdsaftale er en ny, samarbejdsbaseret vej til at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum. De friere rammer modsvares af en pligt til at levere tydeligere resultater i den velfærd, som borgerne modtager.

Samtidig er ældreområdet sat fri fra alle interne kommunale regler, retningslinjer og arbejdsgange med undtagelse af de helt overordnede som f.eks. MED-aftalen (samarbejdsaftalen mellem arbejdsgiver og medarbejdere), ledelsesgrundlaget og Viborg Kommunes sammenhængsmodel.

I Viborg Kommune er det Ældre- og Aktivitetsudvalget, som står for at føre Velfærdsaftalen ud i livet, mens byrådet har det formelle ansvar for aftalen. Derfor træffer byrådet beslutningerne i sager vedrørende velfærdsaftalen efter indstilling fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Vægt på borgerinddragelse

I løbet af efteråret 2021 har Ældre- og Aktivitetsudvalget inddraget både borgere og medarbejdere for at få inspiration til, hvordan de friere rammer kan udnyttes. Det er sket i to sideordnede forløb. I det ene er der gennemført samtaler med ca. 250 borgere om det gode ældreliv. I det andet har ledere og medarbejdere i kommunen peget på konkrete forslag til, hvor ældreplejen skal sættes fri af reglerne.

De to forløb blev samlet den 2. november 2021 ved Seniortopmødet, hvor omkring 450 borgere, medarbejdere og andre med interesse for ældreområdet mødtes for at videreudvikle de ideer og forslag, der allerede var indsamlet. Topmødet vil blive fulgt op af borgermøder i kommunens lokalområder i andet kvartal 2022.

På baggrund af inddragelsen af borgere, brugere og personale sætter kommunen nu gang i en række prøvehandlinger i ældreplejen – det vil sige nye måder at tilrettelægge arbejdet – uafhængigt af regler og paragraffer.

Læs mere om prøvehandlingerne

Yderligere oplysninger

Johannes Vesterby
Ældre- og Aktivitetsudvalget

jfv@viborg.dk
Tlf. 86 69 93 49

Maila Tandrup
Omsorgschef

mbta@viborg.dk
Tlf. 51 15 68 40