You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Indtryk fra seniortopmødet den 2. november 2021

450 deltagere gav deres ideer til det gode ældreliv.

”Mindre tid til dokumentation og mere tid til at snakke”. ”Brug de ældres ressourcer til frivilligt arbejde”. ”Et ældrehus, hvor man kan samles om forskellige aktiviteter”.

Sådan lød nogle af de mange input, der kom frem på Seniortopmødet om det gode ældreliv i november 2021 med ca. 450 deltagere.

Seniortopmødet samlede ideer til, hvordan kommunen de kommende tre år kan arbejde med mere kvalitet og nærhed for de ældre borgere som følge af velfærdsaftalen med regeringen.

Workshops indsamlede ideer

Omdrejningspunktet var fem forskellige workshops, hvor topmødets deltagere kunne drøfte fem af de temaer, som forudgående borgersamtaler havde vist, var betydningsfulde for det gode ældreliv. 

  • Den gode ældrepleje - sådan vil jeg gerne hjælpes, når jeg får behov for det
  • Boligen - sådan drømmer jeg om at bo  
  • Mobilitet og transport - hvordan kommer jeg rundt?  
  • Oplevelser og fællesskab  
  • Selvbestemmelse og livskvalitet - jeg vil mødes ligeværdigt

Dialogcafeer

Desuden kunne seniortopmødets gæster deltage i dialogcafeer og aflevere postkort med præcis det budskab og de hjertesager, som de fandt vigtige. I alt blev der skrevet 113 postkort, og enkelte borgere afleverede et brev.

Læs opsamlingen af input og ideer, som blev givet i workshops, via postkort og breve. Her finder du også en række af de konkrete forslag til tiltag, som blev fremsat på seniortopmødet.

Video fra Seniortopmødet 2. november 2021

Fakta

  • Viborg kommune har i løbet af det tidlige efterår 2021 været i dialog med 263 borgere om deres ønsker til ældrelivet.
  • Desuden har der været afholdt workshops på alle arbejdspladser, hvor medarbejderne har drøftet deres drømmescenarier for ældreområdet
  • Med udgangspunkt i disse aktiviteter og Seniortopmødet arbejdes der nu videre med prøvehandlinger i ældreplejen.