You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Folkeafstemning

Her på siden finder du information om, hvad der kan stemmes om til en Folkeafstemning, hvordan valgdagen forløber sig, samt hvem der kan stemme.

Der findes to typer af afstemninger, som vi i Danmark benytter os af:

Bindende folkeafstemning

Ifølge grundloven skal skal der afholdes en bindende folkeafstemning i følgende situationer:

 • ved afgivning af suverænitet
 • ved indgåelse af visse internationale traktater
 • ved ændring af grundloven
 • ved ændring af valgretsalderen
 • ved lovforslag som mindst 1/3 af Folketingets medlemmer - svarende til 60 medlemmer - ønsker sendt til folkeafstemning.

Vejledende folkeafstemninger

Ud over de situationer, hvor grundloven fastsætter, at der skal holdes folkeafstemninger, kan Folketinget til enhver tid vælge at udskrive en vejledende folkeafstemning.

Resultatet af en vejledende folkeafstemning er ikke bindende, og Folketinget behøver derfor ikke at følge befolkningens ønske.

Hvad kan man stemme om

Nedenstående finder du oplysninger om, hvad der skulle tages stilling til / stemmes om ved sidste folkeafstemning:

 • Et politisk flertal i Folketinget aftalte at holde folkeafstemning om Danmarks retsforbehold. Aftalen blev indgået mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
 • Aftalepartierne lagde op til, at Danmark skulle benytte en mulighed for at ændre det såkaldte retsforbehold, så Danmark fremover kunne vælge fra sag til sag, om man ønskede at være omfattet af nye fælles regler. Partierne var særlig optaget af, at Danmark fortsat skulle deltage i Europol, men partierne lagde også op til, at Danmark skulle deltage på andre områder.

Hvem kan stemme

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folkeafstemninger.

For at have valgret skal følgende krav være opfyldt:

 • man skal være fyldt 18 år
 • man skal have dansk statsborgerskab
 • man skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
 • man må ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.