You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ophængning af valgplakater

Der må hænges valgplakater op fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen

INDHOLD

Ophængning og nedtagning af valgplakater

Begyndelsestidspunktet for ophængning af valgplakater til Kommunal- og Regionsrådsvalget 2021 er: lørdag den 23. oktober 2021, fra kl. 12.00.

Valgplakaterne (og de midler, der er brugt til at hænge dem op med - strips, snore mv.) skal være taget ned senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, det vil sige onsdag den 24. november, kl. 24.00.

Regler for ophængning

Reglerne for ophængning af valgplakater på vejareal er vedtaget af Folketinget og kan ses i vejloven og privatvejsloven.

Læs mere om Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for ophængning af valgplakater.

Information fra Vejdirektoratet

På Vejdirektoratets hjemmeside kan du finde information, der konkret kan hjælpe dig med, hvor, hvordan og hvornår du må opsætte valgplakater. Bl.a.:

  • Illustration af regler om opsætning af valgplakater
  • Retningslinjer for placering af valgplakater
  • Svar på de grundlæggende spørgsmål 

Samtidig kan du også læse mere om lovgivningen. 

Ansøgning - ophængning af større plakater mv.

Som det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside, kræves der ikke forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater, så længe at valgplakaten ikke er større end 0,8 m2.

Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder mv., skal der stadig søges om tilladelse hos den pågældende vejbestyrelse eller kommune. 

Er du i tvivl om opsætning eller nedtagning kan du kontakte

Anton Villadsen

Tlf: 87 87 51 14