You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

social- og sundhedsassistentelev

Tag en uddannelse hvor du kommer tæt på mennesker – i en kommune der understøtter din personlige og faglige udvikling.

Som social- og sundhedsassistentelev kommer du hver dag tæt på mennesker, der har brug for pleje og omsorg. Du arbejder med den grundlæggende sygepleje, herunder med at støtte borgeren i at kunne klare mest muligt selv som en del af det at blive rask igen.

Du kommer til at arbejde sammen med pårørende og andre faggrupper for eksempel sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter eller pædagoger. Digitale løsninger, herunder velfærdsteknologi, er en naturlig del af dit arbejdsliv

Studieportræt af Mai Laursen

Link til studieportræt af Mai Laursen

Din primære opgave er at støtte borgerne i det liv, de ønsker. Du arbejder med mennesker, som har brug for hjælp til at klare hverdagen, fordi de er syge, handicappede eller svækkede. Ofte vil det være dig, som har ansvaret for at koordinere og udføre nogle af de grundlæggende sygeplejeopgaver. Dermed er det også dig, som er den, der på tætteste hold kan observere forandringer, der skal reageres på.

Du kan være ansvarlig for planlægning af plejeforløb, for eksempel når en borger er blevet udskrevet fra et sygehusophold. Du kan også være den, der sørger for, at der er kontakt til alle relevante instanser rundt om borgeren. Opgaverne kan også være hjælp til personlig pleje, struktur på hverdagen og praktiske opgaver i hjemmet.

I Viborg Kommune har vi fokus på rehabilitering. Vores mål er at borgeren får mulighed for at klare hverdagen selvstændigt så lang tid som muligt. Derfor vil du ofte deltage i planlægningen og udførelsen af genoptræningsprogrammer.

Du vil ofte få en tæt kontakt med dem, du hjælper, og være den, der taler med borgeren om, hvad der er vigtigt i hans eller hendes liv. Du er professionel med hjertet

  • på plejecentre for fysisk og psykisk handicappede
  • på sygehuse
  • i psykiatrien
  • i kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder
  • i private (vikar-)bureauer

Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Du lærer, hvordan du arbejder med borgere med fysiske og/eller psykiske lidelser. Både på uddannelsen og på arbejdspladsen er der fokus på sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og hygiejne. Du får masser af ansvar for opgaver og koordination mellem teams.

Uddannelsen veksler mellem teori på skolen og i praktik i kommunen, og du får erfaring til at gå direkte fra uddannelse til job.

  1. Du får løn under hele uddannelsen til social- og sundhedsassistent.
  2. Du kommer hurtigt ud i arbejdslivet. Uddannelsen består af skole og praktikophold og tager 2 år og 10 måneder.
  3. Du bliver en del af en elevgruppe på uddannelsen og af et team af kolleger på tværs af faggrupper i praktikken.
  4. Under praktikken får du en fast praktikvejleder, som er der for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling.
  5. Du har mange muligheder for at videre- og efteruddanne dig, når du er færdiguddannet. Du kan f.eks. gå videre på mellemlange videregående professionsuddannelser. Mens du er i praktik, får du også tilbudt kompetenceudvikling på jobbet.

Bonusfordelen:

Du kommer tæt på mennesker, der har brug for pleje og omsorg i en branche, der hele tiden er i udvikling og forandring.

Kontakt uddannelseskonsulenterne hvis der er behov for yderligere information.

April optag

Opslag: Sidst i september - uge 47

Frist for ansøgning: Sidst i oktober - uge 4

Svar på ansøgning: November - uge 8

August optag

Opslag: Sidst i marts - uge 12

Frist for ansøgning: Sidst i maj - uge 21

Svar på ansøgning: Juni - uge 25

December optag

Opslag: Starten af juli - uge 27

Frist for ansøgning: Sidst i september - uge 39

Svar på ansøgning: Oktober - uge 43

Søg ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen

SOSU skolen i Skive - med afdeling i Viborg

Tryghed til samtaler

Kontakt

Eva Pedersen

Uddannelseskonsulent

Social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Tlf: 87 87 60 58

Susanne Aas

Uddannelseskonsulent

Sygeplejeuddannelsen og psykiatridelen på SSA-uddannelsen.

Tlf: 87 87 60 57