You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Bliv social- og sundhedshjælperelev i Viborg Kommune. Tag en uddannelse hvor du gør en forskel for andre mennesker – i en kommune der støtter din professionelle udvikling.

Som social- og sundhedshjælperelev kommer
du hver dag tæt på mennesker, der har brug
for pleje og omsorg.

Du kommer til at arbejde
sammen med pårørende og andre faggrupper
for eksempel sygeplejersker, ergo- og
fysioterapeuter eller pædagoger.

Digitaleløsninger, herunder velfærdsteknologi, er en
naturlig del af dit arbejdsliv.

Praktikportræt af Caroline Poulsen, social- og sundhedshjælperelev.

Link til praktikportræt af Caroline Poulsen

Tryghed til samtaler

Din primære opgave er at støtte borgerne i det liv, de ønsker. Du arbejder med mennesker, som har brug for hjælp til at klare hverdagen, fordi de er syge, handicappede eller svækkede. Opgaverne kan for eksempel være hjælp til personlig pleje, struktur på hverdagen og praktiske opgaver i hjemmet.

I Viborg Kommune har vi fokus på rehabilitering. Vores mål er at borgeren får mulighed for at klare hverdagen selvstændigt så lang tid som muligt. Det kan f.eks. ske via træning af daglige rutiner. Du vil ofte få en tæt kontakt med dem, du hjælper, og være den, der taler med borgeren om, hvad der er vigtigt i hans eller hendes liv.

 • på plejehjem, hvor der bor mennesker der har brug for hjælp døgnet rundt
 • i dag- og aktivitetscentre. Her kommer borgere, der bor i deres eget hjem, men som har behov for professionel pleje og omsorg i dagtimerne
 • i hjemmeplejen, hvor du besøger borgerne i deres private hjem og hjælper dem der, hvor de har behov for hjælp
 • i private (vikar-)bureauer

Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Kontakt uddannelseskonsulenterne hvis der er behov for yderligere information.

Du lærer, hvordan du arbejder med borgere med fysiske og/eller psykiske lidelser. Både på uddannelsen og på arbejdspladsen er der fokus på sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og hygiejne.

Uddannelsen veksler mellem teori på skolen og i praktik i kommunen, og du får erfaring til at gå direkte fra uddannelse til job.

 1. Du bliver ansat på en uddannelsesaftale og får løn under hele uddannelsen til social- og sundhedshjælper.
 2. Du kommer hurtigt ud i arbejdslivet. Uddannelsen består af skole og praktikophold og tager 14 måneder.
 3. Du bliver en del af en elevgruppe på uddannelsen og af et team af kolleger på tværs af faggrupper i praktikken.
 4. Under praktikken får du en fast praktikvejleder, som er der for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling.
 5. Du har mange muligheder for at videre- og efteruddanne dig, når du er færdiguddannet. Du kan f.eks. tage social- og sundhedsassistentuddannelsen med merit, dvs. på kortere tid. Mens du er i praktik, får du også tilbudt kompetenceudvikling på jobbet.

Bonusfordelen:

Du kommer tæt på mennesker, der har brug for pleje og omsorg i en branche, der hele tiden er i udvikling og forandring.

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, pleje og omsorg

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Du skal også have fag som dansk og naturfag.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en eksamen og et uddannelsesbevis.

Bestået grundforløb 2.

Februar optag

Opslag: Sidst i september - uge 39 

Frist for ansøgning: Sidst i november - uge 47 

Svar på ansøgning: December - uge 50

 

August optag

Opslag: Sidst i marts - uge 12

Frist for ansøgning: Sidst i maj - uge 21

Svar på ansøgning: Juni - uge 25

 

 

SOSU skolen i Skive - med afdeling i Viborg.

Kontakt

Heidi Lyngholm Nielsen

Heidi Lyngholm Nielsen

Uddannelseskonsulent

Social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Tlf: 51 29 57 75