You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagplejer

Ansættelsessted

Dagplejen, område Nord, Løgstrup

Tiltrædelse

1. marts 2022 eller snarest muligt derefter

Ansøgningsfrist

04.02.2022

Opret ansøgning
Søger du stjernestunder, så se her:
Dagplejer til Løgstrup pr. 1. marts 2022. Synes du 0-3. årige børn er fantastiske? Har du et stort hjerte, er rummelig og brænder for at arbejde anerkendende, omsorgsfuldt og professionelt? Lyder en hverdag, hvor du selv har indflydelse på hvordan dagen planlægges, som helt fantastisk? Så er det måske dig, vi mangler.

Pr 1. marts eller snarest derefter søger vi en dagplejer til Løgstrup. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til jobbet - det er din lyst til at arbejde pædagogisk og dit engagement i børns trivsel og udvikling derimod. Samarbejdet med forældrene er desuden en vigtig og naturlig del af jobbet som dagplejer. Og så er det vigtigt, at du har lyst og kan stille dit hjem til rådighed for fire-fem børn, hvor familien netop har valgt den nære og trygge relation som pasningsmulighed, der giver det enkelte barn en oplevelse af at være noget særligt.

Lyder det som et job for dig? For så har vi i Dagplejen Nord et job, hvor vi kan tilbyde et fællesskab med 8 dagplejere i Løgstrup, der vil glæde sig til at byde netop dig velkommen som ny kollega. Du kan se mere om hvordan vi arbejder på vores Facebookside på: Dagplejen i område Nord – Viborg Kommune. Eller du kan kigge forbi vores hjemmeside.

Om Dagplejen Nord
Dagplejen Nord er en del af dagtilbud, der er opdelt i 5 områder. Disse består af børnehuse og dagplejen, der samarbejder omkring børnene og deres familier. I Løgstrup er der 8 dagplejere, som er opdelt i 2 legestuegrupper. Pt. søger vi nye legestuelokaler. Du kan blive en del af at indrette rammerne for det bedste læringsmiljø for dagplejerbørnene i den kommende nye legestue. Vi samarbejder med Børnehuset i Løgstrup, hvortil en del af dagplejebørnene skifter, når de fylder 3 år. Dagplejen Nord rummer 46 dagplejere, 3 dagplejepædagoger og en leder.

Dagplejepædagogerne fører tilsyn hos dig, støtter og vejleder dig i og omkring børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. Vi passer i alt ca. 180 børn. Vi er knyttet til dagtilbudskontoret, der har til huse på Møldrup Skole. Dagplejen Nord har høj faglighed og et stort engagement. Vi vægter anerkendende pædagogik og et inkluderende fællesskab for både børn og voksne.

Desuden tilbyder vi:
 • Et fagligt fællesskab med engagerede kollegaer.
 • 4-6 årlige personale møder fra kl. 18-21.
 • Vejledning og sparring af en fast tilknyttet dagplejepædagog og fra leder.
 • Introduktion til diverse evalueringsredskaber, Marte Meo og TOPI mv.
 • Introduktion til arbejdet med Den Nye Styrkede Læreplan.
 • Samarbejde med tværfagligt team.
 • Lån af inventar og legetøj
 • Lån af IPad
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vi forventer, at du har følgende personlige kompetencer:
 • Du kan arbejde selvstændigt, er god til at opbygge trygge relationer og god til at formidle.
 • Du er empatisk, omsorgsfuld og rummelig og kan samarbejde professionelt med mange forskellige familier og kulturer.
 • Du skal være i stand til at reflektere over din egen og andres praksis og derved løbende udvikle dine kompetencer.
 • Du skal arbejde refleksivt med både det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
 • Du ser forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere og skabe sammenhæng i barnets liv.
 • Du skal skabe sammenhæng i barnets liv og med familien som helhed med øvrige eksterne samarbejdspartnere. Herunder også med institutionerne i lokalområdet.
 • Du skal modtage gæstebørn og bidrage til en god løsning af gæsteplejeopgaven.
 • Du skal præsentere dig selv i en profil på dagplejens hjemmeside.
 • Du skal tilbyde sund og varierende kost til børnene i den tid de er i dagplejen, tilpasset det enkelte barns alder.

Løn og arbejdstid
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Derudover er 60 % af lønnen fradragsberettiget ekskl. arbejdsmarkedsbidrag, til dækning af dagplejeomkostninger. (se Skats hjemmeside) Er du pædagogisk assistent eller pædagog, udløser det yderligere seks løntrin. Stillingen er på 48 timer om ugen, og timerne kan falde i tidsrummet fra kl. 06.00 – 17.00. Din arbejdstid tilrettelægges efter pasningsbehovet hos din børnegruppe.

Inden evt. ansættelse skal dit hjem godkendes. Dette vil foregå d. 7. februar efter aftale med dig. Samtalerne forventes at afholdes den 21. februar. 2022 på Møldrup Skole fra kl. 8.30.

Vi forholder os naturligvis til sundhedsstyrelsen anbefalinger om god afstand og god hygiejne til samtalen. Du skal bære mundbind på skolen.

For yderligere information se vores hjemmeside. Her kan du ydermere se hvem der kan blive dine fremtidige kollegaer. Viborg Kommune indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, der ønskes ansat. Der vil samtidig blive indhentet børneattest for ægtefælle, samlever, hjemmeboende børn over 15 år og andre personer over 15 år, der er bosiddende i dagplejehjemmet.

For yderligere oplysninger om jobbet kan du kontakte leder af Dagplejen Nord: Henriette Grønvad på tlf. 22 51 30 62.

Kontakt

Henriette Grønvad Larsen - 22 51 30 62
Anita Svarre Rosenquist - 51 57 22 78