You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagplejer i Vestervang

Ansættelsessted

Dagplejen, område Nord, Vestervang

Tiltrædelse

1. januar 2022 eller snarest muligt derefter

Ansøgningsfrist

19.12.2021

Opret ansøgning
Dagplejen Nord søger DIG – der elsker børn og gerne vil passe dem i eget hjem i Vestervang!

Vil du være med at sikre trivsel, udvikling, læring og dannelse for små børn? Synes du 0-3 årige børn er fantastiske? Lyder en hverdag, hvor du selv har indflydelse på hvordan dagen planlægges, som noget helt særligt? - Så er det måske dig, vi mangler.

Vi har mange børn i Vestervang, og vil meget gerne ansætte dig som dagplejer pr. 1. januar 2022 eller hurtigst muligt. Hvis du er den rette, venter vi gerne på dig.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til jobbet - det er din lyst til at arbejde med små børn, og dit engagement i børns trivsel og udvikling derimod.

Og så er det vigtigt, at du har lyst og kan stille dit hjem til rådighed for fire-fem børn, hvor familien netop har valgt den nære og trygge relation og pasningsmulighed, som giver det enkelte barn en oplevelse af at være noget særligt.

Lyder det som et job for dig? For så har vi i Dagplejen Nord et job, hvor vi kan tilbyde et fællesskab med 10 dagplejere I Vestervang, der vil glæde sig til at byde netop dig velkommen som ny kollega. I opstarten tilbydes du en mentor, og praktikdage hos kollegaer. Vi er desuden et team af 3 dagplejepædagoger og 1 leder, som tilbyder dig vejledning og støtte i hverdagen.

Om Dagplejen Nord
Gruppen af dagplejere i Vestervang, der glæder sig til at tage imod dig, består af 10 dagplejere Vestervang. De arbejder i 3 legestuegrupper, der er i legestue i Legestuen på Søndermarksvej 21 – i en nedlagt børnehave.

Dagplejen Nord har i dag ansat 46 dagplejere, 3 dagplejepædagoger og en leder.

Dagplejen Nord har høj faglighed og et stort engagement. Vi vægter anerkendende pædagogik og et inkluderende fællesskab for både børn og voksne.

Desuden tilbyder vi:
 • Et fagligt fællesskab med engagerede kollegaer.
 • 4-6 årlige personale møder fra kl. 18-21.
 • Vejledning og sparring af en fast tilknyttet dagplejepædagog og fra leder.
 • Introduktion til diverse evalueringsredskaber, Marte Meo og TOPI mv.
 • Introduktion til arbejdet med Den Nye Styrkede Læreplan.
 • Samarbejde med tværfagligt team, herunder et tæt samarbejde med de lokale børnehuse.
 • Lån af inventar og legetøj.
 • Lån af IPad.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vi forventer, at du har følgende personlige kompetencer:
 • Du kan arbejde selvstændigt, er god til at opbygge trygge relationer og god til at formidle.
 • Du er empatisk, omsorgsfuld og rummelig og kan samarbejde professionelt med mange forskellige familier og kulturer.
 • Du skal være i stand til at reflektere over din egen og andres praksis og derved løbende udvikle dine kompetencer.
 • Du skal arbejde refleksivt med både det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
 • Du ser forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere.
 • Du skal skabe sammenhæng i barnets liv og med familien som helhed med øvrige eksterne samarbejdspartnere. Herunder også med børnehusene i lokalområdet. 
 • Du skal modtage gæstebørn og bidrage til en god løsning af gæsteplejeopgaven.
 • Du skal præsentere dig selv i en profil på dagplejens hjemmeside.
 • Du skal tilbyde sund og varierende kost til børnene i den tid de er i dagplejen, tilpasset det enkelte barns alder. 


Løn og arbejdstid
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
Derudover er 60 % af lønnen fradragsberettiget ekskl. arbejdsmarkedsbidrag, til dækning af dagplejeomkostninger. (se Skats hjemmeside)
Er du pædagogisk assistent eller pædagog, udløser det yderligere seks løntrin.
Stillingen er på 48 timer om ugen, og timerne kan falde i tidsrummet fra kl. 06.00 – 17.00.
Din arbejdstid tilrettelægges efter pasningsbehovet hos din børnegruppe.
Inden evt. ansættelse skal dit hjem godkendes. Dette vil foregå i dagene op til samtalen.
Vi indkalder løbende til samtaler, og stillingsopslaget afpubliceres, hvis vi finder den rette kandidat inden ansøgningsfristen d. 19. december 2021.

For yderligere information se vores hjemmeside.
Her kan du ydermere se hvem der kan blive dine fremtidige kollegaer.

Viborg Kommune indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, der ønskes ansat. Der vil samtidig blive indhentet børneattest for ægtefælle, samlever, hjemmeboende børn over 15 år og andre personer over 15 år, der er bosiddende i dagplejehjemmet.

For yderligere oplysninger om jobbet kan du kontakte leder af Dagplejen Nord:
Henriette Grønvad på tlf. 22 51 30 62

Kontakt

Henriette Grønvad Larsen - 22 51 30 62
Anita Svarre Rosenquist - 51 57 22 78