You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Direktør for Viborg Visuals

Ansættelsessted

Kultur & Udvikling, Viborg

Tiltrædelse

1. juni 2021 eller snarest muligt

Ansøgningsfrist

22.04.2021

Opret ansøgning
Viborg samler alle sine styrkepositioner indenfor animation og visuel formidling i en ny satsning; Viborg Visuals.

Samtidig har byen med udnævnelsen til UNESCO Creative City fået den internationale blåstempling af et visuelt kraftcenter i verdensklasse.

Vi søger en direktør, der i samarbejde med virksomheder og kultur- og uddannelsesinstitutioner inden for digitale visuelle medier kan skabe endnu større marked for animation, XR, film, foto, spil og tegning og etablere nye samarbejder på tværs af erhverv, uddannelse, kultur og myndigheder.

Hvis du forstår at skabe partnerskaber, har gennemslagskraft, tæft for forretningsudvikling og lyst og vilje til at blive del af en ambitiøs satsning omkring animation og visuelle medier, så er du måske den direktør, vi søger. 

Verdensmester i samarbejde og organisationsudvikling
Viborg Visuals er en helt ny enhed, der etableres af Viborg Kommune, VIA University College og VIBORGegnens Erhvervsråd.
 • Du får til opgave at bygge denne nye og netværksbaserede organisation op og være med til at sætte retning i tæt samarbejde med en bestyrelse og gode samarbejdspartnere.
 • Du træder ind i et miljø af aktører, som alle har store ambitioner på området, og hvor der allerede er etableret godt samarbejde.
 • Du bliver dermed ikke en direktør i klassisk forstand, for opgaven kalder på en person, som er verdensmester i at skabe partnerskaber og samarbejder med andre klynger, virksomheder og erhvervsorganisationer både med afsæt i virksomhedsmiljøet i Viborg og i samarbejde med kommune, uddannelses- og kulturinstitutioner i og omkring Viborg. 
For at konkretisere visionen har vi formuleret fire ambitioner. Viborg Visuals skal således: 
 • Styrke brugen af visuelle kompetencer i virksomheder 
 • Understøtte samarbejde på tværs af de fagligt relevante uddannelsesmiljøer i og omkring Viborg
 • Udvikle markedet for kreative visuelle kompetencer i andre brancher
 • Sikre tættere kontakt mellem uddannelsesinstitutioner, kultur- og erhvervsliv
Visionær relationsskaber
Vi søger som nævnt en utraditionel direktør, hvor vi vægter erfaring i at arbejde i netværk, skabe relationer og bygge broer meget højt samtidig med, at du løbende kan udvikle en organisation. Du skal have stærke forretningsmæssige kompetencer, politisk forståelse, gode kommunikations- og samarbejdsevner samt gerne også interesse for det digitale visuelle område.

Vi forventer ikke, at du ved alt om produktion af animationsfilm eller virtual reality, men vi forventer, at du er nysgerrig og hurtigt kan sætte dig ind i, hvad animation, VR/AR/XR kan bruges til og dermed blive i stand til at formidle potentialerne til andre brancher og samarbejdspartnere. 

Konkret lægger vi vægt på, at du har så mange som muligt af følgende kvalifikationer:
 • Stærke evner til at bygge relationer og netværk og se muligheder i mødet med andre aktører og brancher. 
 • Forståelse for landskabet af klynger og andre erhvervsorganisationer som du træder ind i og evt. også erfaring fra klyngeudvikling og klyngeprojekter 
 • Kompetencer ift. at udvikle og drive en ny organisation og en veludviklet evne til at sætte ting i gang
 • Forretningsforståelse, salgsorientering og stærke fundraising kompetencer
 • Gode kommunikationsevner og evne til at skabe synlighed omkring Viborg Visuals - både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
 • Interesse for animation, VR/AR/XR og digitale visuelle medier og evne til at se værditilbuddet i disse teknologier ift. andre brancher. 
 • En udadvendt og behagelig personlighed med gode samarbejdsevner og gennemslagskraft. 

De første opgaver på dit bord vil være at etablere Viborg Visuals, udforme en strategi og etablere stærke relationer til de relevante interessenter, samtidig med at der ligger en række konkrete projekter som skal sættes i gang. 

Som direktør refererer du til foreningens bestyrelse og har det overordnede ansvar for foreningens virksomhedsdrift, herunder at foreningens strategi og målsætninger føres ud i livet og at opfylde de projekt- og samarbejdsaftaler, som vi forventer at indgå. 

Om arbejdspladsen 
Viborg Visuals etableres i første omgang som en lille organisation, hvor du bliver sat i spidsen for 1-2 faste medarbejdere og herudover har mulighed for at involvere og trække på en lang række ressourcer og kompetencer i både Viborg Kommune, på The Animation Workshop - VIA University College, Media College Denmark, VIBORGegnens Erhvervsråd m.fl. Målet er, at organisationen skal vokse i takt med, at finansieringen sikres gennem projekter, partnerskaber og samarbejder.

Praktiske forhold
Stillingen ønskes besat 1. juni 2021 eller snarest muligt. Ansættelse vil ske i henhold til aftale om kontraktansættelse og efter gældende overenskomst. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Viborg Visuals opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Indstillingsudvalget består af tre personer i form af en repræsentant fra Viborg Kommune og fra VIA University College samt bestyrelsesformanden for Arsenalet.

Samtaler 
Vi forventer at holde to samtalerunder. Første runde afholdes mandag d. 26. april 2021 og anden runde torsdag d. 29. april 2021.

Mellem 1. og 2. samtalerunde vil du blive bedt om at udarbejde en case i form af et kort oplæg (max 1 side), der sammen med ansøgningen giver et indtryk af, hvordan du vil gå til opgaven med at udvikle og drive Viborg Visuals samt hvilke muligheder og udfordringer, du ser. 

For ansøgere, der går videre til 2. samtale, bliver der desuden udarbejdet personprofil, hvor der i den forbindelse vil være et interview med en konsulent fra Viborg Kommunes HR-afdeling enten tirsdag d. 27. eller onsdag d. 28. april 2021.

Få mere at vide om stillingen 
Hvis du har spørgsmål til stillingen som direktør for Viborg Visuals er du velkommen til at kontakte
 • direktør for Kultur & Udvikling i Viborg Kommune, Lars Stentoft på 87 87 30 00
 • bestyrelsesformand for Arsenalet, Anna Porse Nielsen på tlf. 50 51 52 25
Læs mere om Viborg Visuals

Kontakt

Lars Stentoft - 87 87 30 00
Anna Porse -