You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ergoterapeut, ssa ,pædagog eller pau

Ansættelsessted

Katrinehaven, Viborg

Tiltrædelse

1. september eller snarest muligt

Ansøgningsfrist

31.08.2022

Opret ansøgning

Dig, mig og Klynge 2

Klynge 2 søger dig, som vil være en del af et unikt og engageret fællesskab og kan lide at gøre en forskel som ergoterapeut, SSA, pædagog eller PAU.

Hvem er vi – dine kommende kolleger:
Vi, som personalegruppe, sætter stor pris på humor og et godt grin. Vi har fokus på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Samtidig er vi handlekraftige og har hver især spidskompetencer, som vi inddrager i dagligdagen og dette nyder borgere såvel som kollegaer godt af det.

Vi arbejder med kontaktroller, men løfter opgaverne i fælles flok og er gode til at hjælpe hinanden på kryds og tværs. Vi arbejder ud fra en planlagt og struktureret hverdag, men der er alligevel plads til impulsive ture ud af huset, da man aldrig er alene på arbejde.

Vi vægter især at personalegruppen, faste som vikarer, trives og støtter op om, at vi har faglige og åbne dialoger, hvor vi sparrer med hinanden og det er vigtigt for os med et tæt samarbejde med vores vikarteam.

Personalegruppen har traditioner for at holde både sommerfest og julefrokost sammen og mødes til hyggeaftener. Vi er en velfungerende personalegruppe, både på og udenfor arbejdet, der er altid plads til at faglige diskussioner og snakke om weekendens oplevelser.

Klynge 2’s borgere:
Borgerne i klynge 2 er hovedsageligt udfordret af deres funktionsnedsættelser, psykiatriske overbygninger og generel udviklingshæmning. Vi har en bred borgergruppe som bl.a. spænder fra downssyndrom, atypisk autisme til fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og borgerne har minimalt udadreagerende adfærd.

Størstedelen af klynge 2’s borgere er indskrevet i Katrinehavens aktivitetstilbud og at aktivere borgerne ud fra planlagte aktiviteter er en stor del af hverdagen. Enkelte af vores borgere er på eksterne tilbud.

Vi arbejder med, at borgerne har mest mulig selv- og medbestemmelse i deres hverdag, bl.a. i form af ønsker til aftensmaden, aktiviteter og ture ud af huset. Størstedelen af vores borgergruppe nyder ture ud af huset og hinandens selskab, samtidig med at vi også har borgere som trives bedst i eget selskab. Men fælles for dem alle, er at HYGGE er omdrejningspunktet for at bo i Klynge 2.

Katrinehaven er et bo- og aktivitetstilbud med plads til 60 borgere, fordelt på seks klynger. Hvoraf ti af borgerne bor i Klynge 2. Borgerne har hver især brug for støtte i hverdagen - både personlig pleje, planlægning og fastholdelse af struktur.

Vi søger en der har lyst til, at:
 • Lære og arbejde med forskellige gennemgribende udviklingshandicap
 • Indgå i et dynamisk tværfagligt samarbejde
 • Arbejde med ergonomiske hjælpemidler og kørestolsbrugere
 • Arbejde struktureret, men også udviklende og nytænkende
 • Bruge Sensum som dokumentation, herunder sundhedsfagligt modul og VUM
 • Arbejde med velfærdsteknologi
 • Arbejde med betydnings- og meningsfulde aktiviteter.
 • Lære og/eller bruge tegn til tale
 • Byde ind med sine spidskompetencer
Vores faglige ståsted:
 • Grunduddannelsen i KRAP og KRAP autisme som videreuddannelse.
 • Medicin kursus og uddannelse i sundhedsfaglig dokumentation.
 • Low Arousal principperne
 • Udviklingsorienteret arbejde med handleplaner og delmål.
Ovenstående er noget af det, du vil få kendskab til og løbende blive tilbudt kurser i, som medarbejder i klynge 2.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt 5 ud af 12 weekender, men vi arbejder på, at gøre hver 3. weekend til en mulighed i fremtiden. Der vil være mulighed for, at være med til at bestemme timeantallet, som vil passe bedst ind i dit privatliv (30-37 timer).

Vi stræber efter at tilpasse den enkeltes ønsker ind i en arbejdstidsplan og er ligeledes en kollegagruppe, der er gode til at hjælpe hinanden ved behov.

Vi søger 1 medarbejder til fast stilling. Er du interesseret i at blive en del af vores stærke team, men gerne vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Anders Møhlenberg Jakobsen tlf.: 87 87 79 61.

Ansættelse efter gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse, skal der foreligge en straffeattest.

En forudsætning for ansættelse har B-kørekort.

Vi glæder os til at få en ny dygtig kollega med masser af gå-på-mod, arbejdslyst og lyst sind.

Samtaler afvikles løbende

 

Kontakt

Anders Møhlenberg Jakobsen - 87 87 79 61