You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ernæringsassistent

Ansættelsessted

Vestfjends Børnehuse: Åkanden, Vridsted

Tiltrædelse

17. januar 2022

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Opret ansøgning
Børnehuset Åkanden søger en kombineret ernæringsassistent / pædagogmedhjælper
Elsker du at lave god mad, og er du fyldt af gode ideer til sunde og spændende måltider til børn i alderen 0 – 6 år, og er du samtidig god til at skabe trygge og nærværende ramme for børnene, skal du endelig læse videre.

Børnehuset Åkanden søger pr. 17. januar 2022, eller snarest derefter en engageret og uddannet ernæringsassistent. Der er tale om en fast stilling på i alt 30 timer om ugen, hvoraf de 15 er som ernæringsassistent i vores nye produktionskøkken og de sidste 15 timer som pædagogmedhjælper, hvor du vil indgå i den pædagogiske praksis i Børnehuset Åkanden.

Åkanden ligger i Vridsted og er bygget til at rummer 12 vuggestuebørn og ca. 37 børnehavebørn. Vi stræber efter at skabe et fællesskab på tværs af vuggestue og børnehave, så vi skaber bedst mulig sammenhæng for barnet.

Forældrene i børnehaven i Åkanden har tilvalgt den kommunale frokostordning og derfor er der i efteråret 2021 blevet etableret et nyt produktionskøkken til fremstilling/forberedelse af morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Frokostmåltidet skal tilberedes til ca. 37 børnehavebørn og de øvrige måltider til både vuggestuen og børnehave.

Du vil i opstarten have en mentor tilknyttet. Vedkommende har erfaring med produktion af kost til børn mellem 0-6 år og hun kan, hvis du har behov for det, hjælpe med at startet ordningen op.

Du kan glæde dig til:
  • At indgå som en naturlig del af et aktivt hus.
  • At blive personligt og fagligt udfordret.
  • At blive en del af en velfungerende personalegruppe

Som ernæringsassistent vil dine arbejdsopgaver være:
  • At være med til at planlægge og tilberede alle måltider.
  • At tage medansvar for egenkontrol og have stor fokus på hygiejne.
  • At være lyttende og åben overfor børnenes og det pædagogiske personales ønsker og behov.
  • I samarbejde med det pædagogiske personale at inddrage børnene i madlavningen.

Som pædagogmedhjælper vil du være en fast del af vores hverdag. Her er det vigtigt du:
  • Har lyst til at indgå som en naturlig del af den pædagogiske praksis i Åkanden.
  • Kan skabe tryghed og nærvær for alle børn.
  • Har en positiv indstilling, og er anerkendende og imødekommende overfor både børn, forældre og kolleger.

Du vil blive lønnet efter gældende overenskomster. Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder, Bente Bak Larsen på tlf.: 87 87 16 35 eller områdeleder Lone Frejo på tlf.: 60 92 52 59

Ansættelsessamtalerne vil finde sted i Åkanden torsdag d. 16. december 2021.

 

Kontakt

Bente Bak Larsen - 20 92 12 53
Lone Skibsted Frejo - 60 92 52 59