You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Leder af data, systemer og automatisering

Ansættelsessted

Økonomi, Viborg Rådhus

Tiltrædelse

1. august 2022

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Opret ansøgning
Viborg Kommune søger en leder til at stå i spidsen for udvikling og udbredelse af dataunderstøttet ledelse og automatisering af administrative processer i hele kommunen. Du vil herudover få ledelsesansvaret for kommunens økonomisystem.

På såvel dataunderstøttelsesområdet som på automatiseringsområdet er vi godt i gang, men vi er slet ikke i mål, og vi har ambitioner om at nå meget længere.

Vi tilbyder gode muligheder for videreuddannelse, hvor du kan styrke dine ledelseskompetencer og/eller faglige kompetencer.

Om dig
Du skal først og fremmest være en dygtig leder, og vi forventer, at du har en ambitiøs tilgang til udvikling, hvor du i samarbejde med medarbejderne kontinuerligt har blik for nytænkning og løbende forbedringer.

Vi forventer, at du er en dygtig og engageret personaleleder med en anerkendende og udviklingsorienteret tilgang til medarbejderne.

Du skal kunne balancere den ledelsesmæssige indsats, så du både leverer synlig personaleledelse tæt på medarbejderne og samtidig agerer ud i organisationen i et tillidsfuldt tværgående samarbejde. Du bliver personaleleder for 15-20 medarbejdere. Det endelige antal vil blandt andet afhænge af din profil.

Vi forventer, at du har interesse for dataunderstøttelse, automatisering og drift af it-systemer. Det vil være en fordel, hvis du også har erfaring med områderne, men det er ikke et krav.

Der stilles store krav til dine samarbejdsevner, blandt andet fordi du skal tage ledelse på det tværgående samarbejde på dataunderstøttelses- og automatiseringsområdet.

Det er en fordel, hvis du har en ledelsesmæssig uddannelse, eller er villig til at påbegynde en, når timingen passer.

Om os
Du bliver ansat som leder i Økonomistaben med reference til økonomichefen. Du vil indgå i en ledergruppe sammen med lederen af økonomistyring og økonomichefen. Ledergruppen er ansvarlig for, at Økonomistaben sikrer særlig ekspertise på højt fagligt niveau, så vi kan understøtte ledelserne i kommunens mange fagområder.

Vi tilbyder stor frihed og fleksibilitet i forhold til, hvordan du løser dine ledelsesopgaver, og vi tilbyder løbende sparring på både den ledelsesmæssige og den faglige del af dine opgaver.

Læs mere om stillingen i Job- og kompetenceprofilen.

Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale. Du kan læse mere om de personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlaget og MED-aftalen på viborg.dk.

Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel, der danner grundlag for den politiske styring af kommunen og sætter mål, som skaber værdi for borgerne.

Løn og ansættelse
Løn efter gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1. august 2022.
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en straffeattest.

Samtaler
Vi holder første samtalerunde den 15. juni 2022 og anden samtalerunde den 23. juni 2022. Kandidater, der går videre til anden samtale, får lavet en personprofil inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en samtale om din personprofil den 20. juni 2022.  

Få mere at vide
Du kan også læse mere om Viborg Kommune som arbejdsplads på viborg.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Jørgen Bach på tlf. 87 87 89 56.

Kontakt

Jørgen Bach - 87 87 89 56