You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Pædagog eller PAU - Vikariat

Ansættelsessted

Lyngens Børnehus, Houlkær

Tiltrædelse

1. januar 2022 eller snarest der efter

Ansøgningsfrist

03.12.2021

Opret ansøgning
Lyngens Børnehus har behov for en pædagog eller en pædagogisk assistent som barselsvikar i børnehaven på 30 timer pr. uge.

Lyngens Børnehus er et integreret børnehus med børn i alderen 0 – 6 år. Vi hører ind under Dagtilbud Område Øst i Viborg kommune. Lyngens Børnehus er placeret på to matrikler, men med kun 600 meter imellem sig. De to huse ligger således begge midt i et hastigt ekspanderende boligområde med stor variation af boligtyper og demografisk sammensætning. De ligger desuden tæt på skov, små søer og grønne områder. Lyngens Børnehus tilstræber at benytte nærmiljøet til at udfolde læring.

Vi arbejder ud fra disse værdier: Anerkendelse – Samarbejde – Nærvær – Faglighed.
Værdierne i Lyngens Børnehus er vores pædagogiske fundament. Vi ser værdierne, som drivkraften i vores daglige pædagogiske arbejde. Vi arbejder målrettet med værdierne i vores hverdag og på vores personale møder. Vores mål er, at værdierne bliver synlige i den måde vi tænker, handler og taler på. 

Børnehusets åbningstid ligger i tidsrummet fra kl. 6.30 - 16.45 (fredag kl. 6.30 - 16.00)


Hvem er vi:
 • vi har plads til 84 børn i børnehavedelen og 30 børn i vuggestue
 • vi har ca. 40 % flersprogede, og vi sætter stor pris på denne mangfoldighed
 • vi er 18 faste pædagogiske medarbejdere
 • vi lægger vægt på den anerkendende tilgang til børnene
 • vi er en stabil personalegruppe med en høj faglighed vi har fokus på trivsel og den gode arbejdsplads. Hos os er der plads til alle - men ikke til alt 
 • vi har en engageret forældregruppe
 • vi vægter meget de sociale relationer og den natur og det udeliv som ligger lige i baghaven
 • det betyder meget for os, at alle børn bliver set og hørt, og at alle vores tiltag tager udgangspunkt i hvad der er bedst for barnet 
 • vi har forældrebetalt frokostordning, som er en del af vores pædagogiske tiltag

Hvad forventer vi:
 • at du enten er uddannet pædagog eller PAU uddannet
 • at du vil deltage aktivt i hverdagen og tage medansvar for hele børnehuset
 • at du er selvstændig i løsning af arbejdsopgaverne
 • at du er fleksibel og har mod på en til tider meget travl hverdag
 • at du kan anvende IT som redskab i hverdagen at du har fokus på faglig udvikling og kan omsætte teori til praksis, og kan bruge din sunde fornuft 
 • at du kan planlægge den pædagogiske praksis ud fra læreplanstemaerne
 • at du er anerkendende og inkluderende overfor børn og forældre
 • at du vægter samarbejde med det øvrige personale
 • at du ser muligheder frem for begrænsninger og at du har et positivt livs- og menneskesyn, samt er i besiddelse af en god portion humoristisk sans


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Børnehusleder Evan Mark på tlf. 30 85 89 57. 

Du kan også se mere om os på Lyngens Børnehus hjemmeside 


Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler uge 49. 

Kontakt

Evan Mark - 30 85 89 57