You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Pædagoger

Ansættelsessted

Børnehuset Hammershøj, Hammershøj

Tiltrædelse

1. april 2023 eller snarest muligt

Ansøgningsfrist

12.02.2023

Opret ansøgning
Børnehuset Hammershøj søger to pædagoger til henholdsvis vuggestue og børnehave.

I Viborg Kommune er det besluttet, at alle stillinger bliver slået op som fuldtidsstillinger på 37 timer. I dette tilfælde kan andet timetal aftales, aftale om endeligt timetal indgås ved ansættelse.

Om Børnehuset:
Børnehuset Hammershøj er en integreret daginstitution i Dagtilbudsområde Øst - 22 km fra Viborg.
Børnehaven er normeret til 60 børn og vuggestuen til 16 børn.
Børnehuset er placeret tæt ved skole og Idrætsanlæg. Børnehuset har en stor legeplads med ”natur” og plads til varieret udeliv.

Særligt for Børnehuset Hammershøj, er den rullende skolestart der betyder, at vi sender børn videre i skole fire gange pr. år.
Særligt er også, at Børnehuset har indgået aftale med Område Øst ift. til, at vi har udvidet vuggestuen til to afdelinger med i alt 20 børn i snit for 2023.

Børnehuset Hammershøj er i øjeblikket optaget af udviklingen af fælles faglighed og en reel evalueringskultur. P.t. er vi optaget af vores rolle og muligheder ift. at skabe de bedste læringsmiljøer.

Den ene stilling er i vuggestuen. Afhængigt af ansøger, tager vi stilling til hvilken gruppe og teamsammensætning denne bliver en del af.
Den anden stilling er i børnehaven. Afhængigt af ansøger, tager vi stilling til hvilken stue og teamsammensætning denne bliver en del af.
Det er vores holdning, at alle bør kunne se sig selv i alle børnegrupper i vuggestue og børnehave, da vi er en integreret daginstitution, og vi organiserer os efter kerneopgaven under de givne og foranderlige vilkår vi har.


Personlige kompetencer og faglig profil:
 • du er uddannet pædagog med en faglig bevidsthed
 • du er nysgerrig og reflekterende ift. din og vores pædagogiske praksis, hvor du kan støtte op om vores fælles udvikling
 • du må gerne have kendskab til Marte Meo
 • du kan formulere dig skriftligt og kommunikere fagligt vores fagfællesskab, i forældresamarbejdet og med øvrige (PPR og andre)
 • du må gerne have erfaring med flersprogede børn og forældresamarbejde omkring disse
 • du har et børnesyn der er foreneligt med Børnehusets - et børnesyn der er anerkendende og respektere barnet som individ
 • du er god til at skabe samt indgå i relationer til børn og forældre
 • du er god til at planlægge og skabe en tryg og meningsfuld hverdag for børnene
 • du har lyst til at eksperimentere, gå på opdagelse, være nysgerrig på verden og begejstres  med børnene
 • du er ansvarsbevidst og struktureret i det pædagogiske arbejde - i dine ansvarsopgaver, i dit team samt i vores fælles mål og strategier
 • du er fleksibel i forhold til mødetider og kan arbejde i ydertimer.


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Børnehusleder Michael Majgren på tlf. 51 27 11 19.

Du kan se mere om os på hjemmesiden Børnehuset Hammershøj (Aula.dk)


Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til gældende overenskomst.

På baggrund af samtalen, vil der efter aftale blive indhentet reference fra nuværende og evt. tidligere ansættelser på de kandidater der indstilles til jobbet.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 23. februar 2023 efter kl. 15.00.

Kontakt

Michael Majgren - 51 27 11 19