You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sekretariatet i Børn & Unge søger en assistent

Ansættelsessted

Sekretariat (BU),

Tiltrædelse

1. februar 2022

Ansøgningsfrist

16.12.2021

Opret ansøgning
Vi søger per 1. februar 2022 en dygtig assistent til en fast stilling på 32 timer, hvor der eventuelt kan være mulighed for yderligere timer.
 
Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonom. Du har lyst til sparring og samarbejde med dine kolleger i teamet og centrale og decentrale samarbejdspartnere, og du trives med kontakt til borgere, dagtilbud og skoler.

De primære arbejdsopgaver forventes at være indenfor følgende hovedområder:
 • Skoleindskrivning
 • Opgaver omkring skolebuskørsel i henhold til folkeskoleloven
 • Administrativ, decentral understøtning af daginstitutionen Bulderby og specialafdelingen Katholt
 • Taxibestilling på specialområdet på dagtilbud
 • Løn- og personaleopgaver på dagtilbud

Du skal varetage forvaltningens opgaver omkring skoleindskrivning. Det indebærer blandt andet at skabe et overblik over ønsker om frit skolevalg til brug for politisk behandling og at kommunikere med forældre og skoler om indskrivningen. Derudover skal du også varetage opgaver omkring skolebuskørsel i samarbejde med en kollega. Du understøtter skolernes daglige drift og besvarer henvendelser fra forældre i konkrete sager.

Stillingen indeholder også administrativ understøtning af daginstitutionen Bulderby og specialafdelingen Katholt, som varetages decentralt. Derudover sørger du for at bestille taxikørsel til børn i specialafdelingerne på dagtilbud i systemet FleetSched. Endelig skal du løse løn- og personaleopgaver på dagtilbud. Vi arbejder i Silkeborg Data.
Det må forventes, at stillingsindholdet over tid kan blive justeret og tilpasset efter faktuelle behov.

Personlige egenskaber:
 • Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonom
 • Det er en fordel, at du har erfaring med og viden om ovennævnte arbejdsopgaver
 • Du har gode kommunikationsevner
 • Du tager både selvstændigt ansvar for opgaveløsningen og har gode samarbejdsevner
 • Du har flair for IT
 • Du kan håndtere at have mange bolde i luften på én gang
 • Du har en positiv tilgang til opgaverne, har humor og bidrager til det sociale fællesskab
 • Du har gåpåmod og en engageret indstilling 

Vi kan tilbyde:
 • Arbejde i en værdibaseret organisation, hvor vores fire personalepolitiske værdier mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod ikke er noget, vi siger, men noget vi mener og efterlever
 • En spændende arbejdsplads med højt aktivitetsniveau og faglige udfordringer
 • En kreds af gode og engagerede kolleger, der står klar til at tage godt imod dig 
 • Aflønning efter gældende overenskomst og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation med udgangspunkt i kvalifikationer og erfaring

Sekretariatet er fysisk placeret på Viborg Rådhus og er en afdeling i Børn & Unge bestående af ca. 50 medarbejdere. Vi er organiseret i tre team, og du vil blive en del af Driftsteam 2 med reference til teamlederen.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 21. december 2021.

På baggrund af samtalen vil der efter aftale blive indhentet relevant reference fra nuværende og evt. tidligere ansættelser på den kandidat, der indstilles til jobbet. Forud for ansættelse indhenter vi desuden straffe- og børneattest.

viborg.dk kan du læse om Viborg Kommunes værdier, ledelsesgrundlag og MED-aftale. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Annemette Kjærulff Carril på tlf. 87 87 10 09 eller tillidsrepræsentant Anders Techow Steensig på 87 87 10 08.
 

Kontakt

Annemette Kjærulff Carril - 87 87 10 09
Anders Techow Steensig - 87 87 10 08