You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Teamleder til Ungdomskollegierne

Ansættelsessted

Handicapområdet - Tårnly, Viborg

Tiltrædelse

1. februar 2023

Ansøgningsfrist

05.12.2022

Opret ansøgning

Er du en nytænkende, handlekraftig og tillidsskabende leder? Har du en stærk pædagogfaglig profil, og har du tjek på vagtplanlægning? Så er du måske vores nye teamleder.


Om jobbet
Vi har i alt 40 meget kompetente medarbejder på de 3 tilbud, og du får som teamleder personaleansvar for Tilbuddet Stadionkollegiet med i alt 12 faste medarbejder. Lederen på de 3 tilbud er din nærmeste leder. Sammen udgør I områdes ledelsesteam, og du har derfor et administrativt og økonomisk medansvar for den daglige ledelse.

Du får desuden ansvaret for den daglige koordinering af den faglige indsats på de 3 tilbud, hvor der ude i praksis er ansat fagkoordinatorer, du skal være tovholder for, samt personaleledelse på Stadionkollegiet. Det betyder bl.a., at du holder sygesamtaler og disciplinære samtaler i samarbejde med lederen, udarbejder arbejdsplaner og holder møder samt MUS/TUS-samtaler med dine egne medarbejdere.

Samtidig har du en stor aktie i den pædagogfaglige udvikling på de tre tilbud. Vi forventer desuden, at du bidrager til at styrke det samlede handicapområde og skabe sammenhængende indsatser for den enkelte borger.


Om dig
Du er en stærk teamleder, som har mod på personaleledelse og er dygtig til at motivere og skabe gejst. Som leder er du innovativ og handlekraftig, og du tør afprøve nye ting, der understøtter borgernes muligheder for at mestre egne liv. Som menneske er du åben, anerkendende og god til at skabe tryghed og tillid.

Vi forventer, at du har
  • en socialpædagogisk baggrund - gerne med erfaring fra specialområdet
  • kendskab til de pædagogiske teorier
  • en lederuddannelse - eller mod til at begynde på en
  • kendskab til vagtplanlægning, Optima og overenskomster


Om os  
Vi har siden 1. maj 2022 arbejdet målrettet med at skabe en fælles ramme for de tre tilbud; Tårnly, Stadionkollegiet og Kærsangervej 252 som pr. 1. januar 2023 bliver fusioneret. Vi har derfor brug for en teamleder med stort T, der kan være med til at sikre den faglige røde tråd igennem de tre tilbud.

Hos os bliver du en del af en meget stabil personalegruppe, hvor gensidig tillid, respekt og humor præger samarbejdet.


Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale. Du kan læse mere om de personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlaget og MED-aftalen på viborg.dk.

Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel, der danner grundlag for den politiske styring af kommunen og sætter mål, som skaber værdi for borgerne.Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse efter overenskomst.


Samtaler
Ansøgningsfrist er den 5. december og samtaler afholdes efterfølgende på følgende datoer:

1. samtale: 8. december 2022
2. samtale: 13. december 2022

Hvis du går videre til 2. samtale, får du udarbejdet personprofil. I den forbindelse vil du blive interviewet af en konsulent fra Viborg Kommunes HR-afdeling mellem første og anden samtale. I anden samtalerunde får du desuden en case-opgave.


Få mere at vide
Du kan læse mere om Tårnly, Stadionkollegiet og Kærsangervej 252 her Job og kompetenceprofil

Hvis du har spørgsmål om til jobbet som teamleder, er du velkommen til at kontakte Maiken Søgaard, leder af Tårnly, Stadionkollegiet og Kærsangervej 252 på telefon 20 22 31 67.
 

Kontakt

Maiken Søgaard - 20 22 31 67