You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 07.12.2021

7/12-21: Status på udbruddet af omikron-varianten i Viborg Kommune

I formiddags havde Viborg Kommune i alt 114 COVID-smittede med omikron-varianten.

Viborg Kommune har fortsat maksimalt fokus på at håndtere udbruddet af omikron-varianten.

Kommunen er nødt til at sikre sig den nødvendige bemanding, og i den aktuelle situation vil isolation af nære kontakter til nære kontakter fortsat gøre det umuligt at opretholde alle kritiske funktioner, især i hjemmeplejen, på plejecentrene og på socialområdet.

Høj sikkerhed og flere selvtest

Viborg Kommune har gennem længere tid haft særlig fokus på højst mulig sikkerhed for borgere og medarbejdere.

  • Fra den 1. december i år er der indført krav om coronapas på alle kommunale arbejdspladser.
  • Inden for ældre- og sundhedsområdet er der fra den 6. december desuden krav om mundbind/visir for alle medarbejdere på fællesarealer på blandt andet plejecentrene. Viborg Kommune opfordrede derudover fra 6. december alle medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet til at bruge mundbind alle steder, hvor der ikke kan opretholdes mere end en meters afstand.
  • Viborg Kommune har længe kørt med et omfattende testprogram for medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentrene. Her opfordres medarbejderne til PCR-test mindst to gange ugentligt på en af kommunens 10 testlokationer på plejecentrene. Der arbejdes i øjeblikket på at udvide med yderligere to testlokationer.
  • De medarbejdere, der efter myndighedernes anbefalinger skulle isoleres som nære kontakter til nære kontakter, opfordres nu til en selvtest hver dag, når de møder på arbejde. Desuden testes de naturligvis på 1., 4. og 6. dagen som nære kontakter til nære kontakter.

På ældre- og sundhedsområdet er der i dag 75 medarbejdere, som er omfattet af anbefalingen om isolation som følge af omikron- varianten. Heraf er 32 medarbejdere at betragte som nære kontakter til nære kontakter.  Det er disse 32 medarbejdere, som Viborg Kommune ved behov opfordrer til at komme på arbejde.

I kontakt med statslige myndigheder

Viborg Kommune har de seneste dage været i tæt kontakt med KL og Styrelsen for Patientsikkerhed og bl.a. drøftet behov for yderligere tiltag udover de nævnte, når Viborg Kommune har valgt at fravige anbefalingen af isolationen af 3. led-kontakter. Styrelsen for Patientsikkerhed er enige i de tiltag Viborg Kommune har iværksat og kan ikke for nuværende pege på yderligere tiltag.

Kontakt
Kommunaldirektør Lasse Jacobsen, 5158 4878

Følg smittetallene på viborg.dk

/Kommunikation