You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 18.12.2020

Ændring af påbud om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har ændret de midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentrene i Viborg Kommune, så beboerne nu kan få besøg af op til tre pårørende i egen bolig.

Ændringen i de midlertidige besøgsrestriktioner betyder, at der fra den 17. december 2020 er mulighed for, at en beboer kan få besøg af op til tre faste, nære pårørende i egen bolig.

Der må dog kun være to besøgende i boligen ad gangen, og der skal være 4 m2 til rådighed pr. person, der opholder sig i boligen for, at det er muligt at have to besøgende.

I de boliger, hvor der ikke er 4 m2 til rådighed pr. person, kan ledelsen på plejecentrene anvise besøgene til at foregå i besøgsrum eller udendørs besøgstelte.

Herudover er der ingen ændringer i det påbud, som Viborg Kommune fik af Styrelsen for Patientsikkerhed den 7. december 2020.

Der vil derfor fortsat være midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til de kommunale og private plejecentre mv. i kommunen.

Der er ingen begrænsninger for besøg udendørs på plejecentrenes område, og det er naturligvis også muligt for beboerne at tage med de pårørende hjem på besøg.

Beboere og pårørende bliver informeret om de nye besøgsrestriktioner i løbet af i dag, og vi udviser naturligvis fortsat stor påpasselighed ved alle besøg på vores plejecentre.

Læs nyhed om besøgsrestriktioner fra den 7. december 2020

Yderligere oplysninger

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, mail: mean@viborg.dk

Maila Brown Lundberg Tandrup, omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, mail: mtba@viborg.dk