You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 11.02.2021

Besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Viborg Kommune ophæves

Social- og Ældreministeriet ophæver fra den 12. februar 2021 påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Viborg Kommune. Hermed er der ikke længere begrænsning på, hvor mange forskellige personer, der må komme på besøg i beboerens bolig.

De midlertidige besøgsrestriktioner ophæves på anbefaling af Styrelsen for Patientsikkerhed, da antallet af borgere i kommunen, der er smittede med Covid-19, er lavt.

Siden den 9. december 2020 har der været påbud om midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til sociale tilbud. Påbuddet betød, at beboernes muligheder for indendørs besøg var begrænsede.

I Viborg Kommune omfattede de midlertidige besøgsrestriktioner følgende sociale tilbud:

  • Katrinehaven
  • Fynbohus
  • Egehøj
  • Gudenåvej
  • Neuro-rehabilitering Toftegården
  • Egeskovhus
  • Hjertebo (selvejende)
  • Forsorgshjemmet Vibohøj og kvindekrisecentret

Besøg på sociale tilbud skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde

Besøg på både indendørs og udendørs arealer vil naturligvis fortsat ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne, afstand og hensigtsmæssig adfærd. Derfor anbefaler vi, at besøgende inden et møde kontakter tilbuddet for at få nærmere vejledning om afstandskrav, hygiejne og anvendelse af værnemidler.

Yderligere oplysninger

Carsten Lindgaard Johansen, socialchef
Tlf.: 29 11 96 59, mail: cajoh@viborg.dk

Mette Kierkgaard, familie- og rådgivningschef
Tlf.: 87 87 76 15, mail: mkie@viborg.dk

Læs også:

Nyhed fra den 10. december 2020:
Midlertidigt indendørs besøgsforbud på sociale tilbud