You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 16.11.2020

Guld til Lysningen i Overlund

Bæredygtighed har været et centralt omdrejningspunkt, siden de første mentale spadestik til Lysningen blev taget i 2017. I sidste uge fik Viborg Kommune besked om, at det kommende mødested i Overlund med skole og hal er præcertificeret til guld.

Da Viborg Byråd i 2017 besluttede at afsætte 211 mio. kr. til en ny skole og hal i Overlund, var det ambitionen at lade hele bydelen rykke sammen omkring et nyt mødested, hvor 1 + 1 giver meget mere end to!

Byggeprojektets sociale dimension er en væsentlig del af forklaringen på, at kommunen har fået besked fra Green Building Council Denmark om, at Lysningen er præcertificeret til guld efter de såkaldte DGNB-kriterier.

 

DGNB kommer hele vejen rundt

Centralt for DGNB er at anskue bæredygtighed bredere end blot miljø i traditionel forstand. Et byggeri vurderes nemlig på fem områder: økonomisk, teknisk, processuel, funktionel og miljømæssig kvalitet.

Lysningen har både i idéfasen og under det seneste års projektering været båret af en grundig og varieret inddragelse af rigtigt mange interessenter. Ud over mere traditionelle workshops er projektet f.eks. blevet kvalificeret i et telt til Overlund Byfest, i en emneuge på skolen og i dialog med Handicaprådet. Inddragelsen har sikret mange points på de processuelle og funktionelle dimensioner.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af projektets styregruppe Mads Panny er glad for den foreløbige melding fra Green Building Council Denmark:

- Det er dejligt, at byrådets ambitioner for Lysningens bæredygtighed ser ud til at blive indfriet. Vi har fra begyndelsen villet bygge en skole og hal, hvor hele lokalområdet ser en værdi i at komme og mødes. Den sociale dimension er altså rigtig vigtig, men selvfølgelig kan man heller ikke bygge i 2020’erne uden at tænke på miljø og klima. Lysningen skal gerne blive et fyrtårn i Viborg de næste mange år.

DGNB er også traditionel bæredygtighed

Samtidig er der i projektet forsøgt taget en række tekniske og miljømæssige hensyn, der gør Lysningen til et energivenligt byggeri med mindst mulig belastning for omgivelser og kommende generationer. Af tiltag i disse kategorier kan nævnes grønne tage til opsamling af regnvand samt solceller, der kommer til at levere ca. 40% af el-forbruget til bygningsdrift.

Der bliver også stillet krav om sunde materialer i byggeriet. F.eks. beklædes Lysningens facade med varmebehandlet træ, der er vejrbestandigt. Der er i styregruppen truffet beslutning om ikke at efterbehandle træet med maling, olie og lignende, hvilket der ligger en både miljømæssig og økonomisk gevinst i.

Byggeriet af Lysningen begynder i maj 2021, og der bliver fuldt op på DGNB-målingen efter indflytningen i 2023. Herefter vil der blive foretaget endelig certificering.

 

Fakta

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en tysk certificering for bæredygtighed, der har bredt sig til hele verden.

DGNB måles på fem områder med en række underkriterier. Afhængigt af ambitionsniveauet kan et byggeri certificeres til sølv, guld eller platin.

Lysningen scorer højst på bl.a. kriterierne kvalitet i forberedelsen af projektet, arkitektonisk kvalitet og tilgængelighed og lavest på bygningsintegreret kunst samt effektiv arealanvendelse. Se mere om Lysningens certificering her.

 

Yderligere oplysninger:

Mads Panny, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Tlf. 29 72 29 91, mail mapi@viborg.dk.

Martin Olesen, Projektleder 
Tlf. 87 87 86 17, mail mox@viborg.dk.