You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 23.02.2021

Ibrugtagning af Lysningen i Overlund udskydes

Arkitema, der er Viborg Kommunes totalrådgiver, har meddelt os, at Lysningen først kan stå færdig i sommeren 2024 og ikke som ellers planlagt den 1. august 2023. Det er vi rigtigt ærgerlige over og beklager meget.

Baggrunden for den store forsinkelse er en pludselig og uventet stigning i leveringstiden for betonelementer, siden hovedtidsplanen for byggeriet blev færdig sidste efterår. Tidsplanen er et grundlæggende forhold i et udbud, og Viborg Kommune ser efter omfattende juridisk og udbudsretlig vurdering derfor ikke anden udvej end at annullere det igangværende udbud.

Der vil hurtigst muligt blive udarbejdet en realistisk og robust tidsplan, der tager højde for de længere leveringstider på beton og i det hele taget for en tilsyneladende boomende byggebranche. Ibrugtagning af Lysningen før august 2024 vurderes dog ikke realistisk.

Det er selvfølgelig først og fremmest ærgerligt for de mange elever, lærere, pædagoger og idrætsforeninger, der ser frem til at tage de nye og flotte rammer i brug, men det er også frustrerende for alle andre borgere i Overlund, som glæder sig til et fælles mødested i bydelen.

Vi er i tæt dialog med vores rådgiver om at komme videre fra denne stærkt beklagelige situation, vi er havnet i på grund af forhold, vi ikke selv har været herre over. Sammen med skolen og hallen arbejder vi videre med at forberede Lysningen til at blive et åbent og aktivt sted for hele lokalområdet - desværre først fra sommeren 2024.


Kontaktoplysninger

Direktør for Børn & Unge, Søren Jordhøj Aakjær
Tlf. 87 87 10 00, e-mail sjaa@viborg.dk

Direktør for Kultur & Udvikling, Lars Stentoft
Tlf. 23 32 02 79, e-mail lkst@viborg.dk