You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 12.02.2021

Kviktest på skoleområdet

Fra uge 8 kan medarbejdere på alle folkeskoler i Viborg Kommune få en kviktest to gange om ugen.

Samtidig med, at skolerne igen åbnede for elever i 0.-4. klasse, fik kommunerne til opgave at sørge for, at medarbejdere, der møder fysisk op på folkeskolerne, får tilbudt kviktest to gange om ugen.

I Viborg Kommune er man klar til at kvikteste medarbejderne fra uge 8. Men allerede i uge 7 er forventningen, at de første test bliver foretaget på de skoler, hvor der er tilbud om SFO-pasning i vinterferien. Indtil da bliver alle medarbejdere, der møder op fysisk på arbejde, opfordret til at få lavet en ugentlig test på de offentlige tilgængelige test-steder.

Testhold kommer på skolerne

Viborg Kommune har i uge 6 ansat en række medarbejdere, der i hold af to skal køre rundt til de forskellige folkeskoler og foretage kviktestene.

Oplæring af testpersonalet og sikring af forsyninger af værnemidler og testkit står Falck for. Viborg Kommune har, sammen de landets øvrige kommuner, indgået et samarbejde med Falck, som allerede er i fuld gang med at undervise medarbejdere i podning, håndtering af værnemidler og de administrative procedurer. I undervisningen deltager også sundhedsfagligt personale fra Viborg Kommune, som efterfølgende vil kunne oplære nye testere.

I disse dage bliver der lavet lokale instrukser, retningslinjer og procedurer. Det skal alt sammen sikre, at Viborg Kommune lever op til de gældende retningslinjer, så medarbejderne får et trygt og sikkert testtilbud.

Yderligere information

Lene Thomsen, sekretariatschef i Børn & Unge, T: 87 87 10 01 / M: letho@viborg.dk