You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 23.11.2020

Links der ikke fungerer i politiske dagsordener og referater

Efter overgangen til kommunens nye hjemmeside, er det ikke længere muligt at benytte links til byrådets og de politiske udvalgs dagsordenssager fra før medio november 2020. Læs hvad du skal gøre for at læse tidligere sager.

I byrådets og de politiske udvalgs dagsordenssager er der ofte links til tidligere behandlinger af sagen.

Disse links fungerer desværre ikke i referater fra før medio november 2020.  

Det skyldes, at Viborg Kommune den 17. november 2020 har taget en helt ny hjemmeside i brug, hvor også politiske dagsordener og referater har holdt flyttedag.

Oplever du et link, der ikke er aktivt, er det dog ret enkelt at finde tilbage til en tidligere behandlet sag på viborg.dk:

  • På viborg.dk vælges ”DEMOKRATI OG INDFLYDELSE”
  • Herefter vælges ”Dagsordener og referater”
  • Den nuværende byrådsperiode (2018-2021) er valgt som standard. Har du brug for tidligere referater, vælges i stedet byrådsperioden 2014-2017
  • For overskuelighedens skyld kan søgningen afgrænses til et enkelt udvalg under ”Vælg udvalg”
  • Dagsordener og referater bliver vist efter dato (nyeste først). Knappen ”Vis flere” giver mulighed for at gå længere tilbage i tiden.


Yderligere oplysninger

Flemming Jensen, sekretariatschef, Stabs- og Byrådssekretariatet

Tlf. 87 87 80 04, mail: flj@viborg.dk