You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 07.12.2020

Midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Viborg Kommune et påbud om at udstede midlertidige restriktioner for besøgende på kommunale og private plejecentre fra tirsdag den 8. december.

Påbuddet kommer, fordi der i den seneste uge er konstateret 99,05 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere i kommunen, og fordi der er en generel tendens til smitte i hele kommunen.   

De midlertidige restriktioner, som træder i kraft tirsdag den 8. december, indebærer:

  • at beboerne skal udpege én nærmeste pårørende, mens påbuddet gælder
  • at besøg i beboerens egen bolig kan ske, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.
  • at på plejecentre, hvor det er muligt at oprette et besøgsrum, vil der kunne komme to pårørende på besøg ad gangen. Der må være udpeget tre faste pårørende til besøg i besøgsrum – hvoraf den ene er den nære pårørende.
  • at besøg i andre situationer, end de situationer, som er omfattet af de tre første punkter, skal foregå på udendørs arealer.

Beboere og pårørende bliver i dag informeret om de nye besøgsrestriktioner, og hvordan de skal forholde sig ved besøg. I løbet af de kommende dage vil de enkelte plejecentre orientere om mulighederne for indendørs besøgsrum.

Der er stadig mulighed for at være sammen med beboerne udendørs. Og på nogle plejecentre vil der være opvarmede, udendørs besøgstelte.

Vi udviser fortsat stor påpasselighed ved alle besøg på vores plejecentre og sikrer tilstrækkeligt personale til opgaven.

Yderligere oplysninger
Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, mail: mean@viborg.dk

Maila Brown Lundberg Tandrup, omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, mail: mtba@viborg.dk