You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 10.12.2020

Midlertidigt indendørs besøgsforbud på sociale tilbud

Social- og Indenrigsministeriet har den 9. december 2020 meddelt Viborg Kommune, at der fra samme dag kl. 17.00 indføres et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud, som led i at mindske spredning af Covid-19. Forbuddet er midlertidigt og gælder sociale tilbud, hvor der bor borgere, som tilhører en risikogruppe.

I Viborg Kommune gælder forbuddet fra onsdag den 9. december 2020 på følgende sociale tilbud:

 • Katrinehaven
 • Fynbohus
 • Egehøj
 • Gudenåvej
 • Neuro-rehabilitering Toftegården
 • Egeskovhus
 • Hjertebo (selvejende)
 • Forsorgshjemmet Vibohøj og kvindekrisecentret

Ledelsen på de berørte tilbud er informeret og efterlever forbuddet. Beboere og pårørende er i går og i dag blevet informeret om de nye besøgsrestriktioner, og hvordan de skal forholde sig ved besøg. 

Undtagelser til besøgsforbuddet

På de tilbud, der er omfattet af besøgsforbuddet, vil det fortsat være muligt at foretage besøg på indendørs arealer i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a.:

 • uopsættelige besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person
 • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år
 • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse, der betyder, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg

Endvidere gælder, at voksne borgere på de omfattede tilbud kan udpege 1-2 faste besøgspersoner, som kan komme på besøg i borgerens bolig/værelse. De enkelte sociale tilbud vil i løbet af de kommende dage orientere om mulighederne for, at besøgende derudover kan benytte indendørs besøgsrum.

Alle besøg gennemføres efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Vi udviser fortsat stor påpasselighed ved alle besøg på vores tilbud og sikrer tilstrækkeligt personale til opgaven.

For yderligere information

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed og Omsorg
Direkte tlf.: 51 27 31 22, mail: mean@viborg.dk

Carsten Lindgaard Johansen, socialchef
Direkte tlf.: 29 11 96 59, mail: cajoh@viborg.dk

Mette Kierkgaard, familie- og rådgivningschef
Tlf: 87 87 76 15, mail: mkie@viborg.dk