You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 10.12.2021

Nødpasning og nødundervisning på folkeskolerne

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg har besluttet, at elever i grundskolen sendes midlertidigt hjem til fjernundervisning. SFO, klubtilbud m.v. er også omfattet af hjemsendelsen.

Den nye Omikron-variant spreder sig hastigt i Danmark, og særligt blandt børn er smitten med COVID-19 stigende. Desuden er der mange smitteudbrud på skolerne. 

Derfor etableres der nødpasning og nødundervisning på folkeskolerne fra den 15. december 2021 til og med den 4. januar 2022. Hjemsendelsen gælder ikke for elever i specialklasser og på specialskoler m.v.

Nødpasning

De nuværende regler for nødpasning fortsætter. Det indebærer, at skolerne skal etablere nødpasning for følgende grupper: 

  • Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  • Elever på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. 

Nødundervisning

0.-4. klasse nødundervises fra klokken 8-13 og 5.-10. klasse fra klokken 8-14 med mulighed for lokal tilpasning.

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning. Undervisningen foregår som fjernundervisning og virtuel undervisning.