You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 01.07.2021

Nu går arbejdet med klimahandlingsplan i gang

Fra juli til starten af september har alle mulighed for at komme med ideer og forslag til en kommende klimahandlingsplan for Viborg Kommune.

Viborg Kommune deltager i projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Derfor går kommunen nu i gang med at udarbejde en klimahandlingsplan for, hvordan udledningen af drivhusgasser kan blive mindre, så kommunen kan blive CO2-neutral i 2050, og hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Som led i arbejdet med at lave en plan, er der planlagt en ti ugers idefase fra juli til starten af september, hvor alle kan komme med gode ideer og forslag til en kommende klimahandlingsplan. Det kan f.eks. være idéer til, hvilke klimamål kommunen skal forfølge, forslag til energibesparelser, som Viborg Kommune kan gøre noget ved, eller hvordan kommunen skal arbejde og samarbejde med andre om energi og klima.

Kommunen har også planlagt et offentligt møde den 25. august 2021 kl. 17, som man kan tilmelde sig. Her kan man høre mere om DK2020 og klimahandlingsplanen.

De ideer, der kommer ind, bliver fremlagt for Klima- og Miljøudvalget, som udvælger de ideer, der bliver taget med i det videre arbejde med at udforme klimahandlingsplanen. Afhængig af høringssvarene vil nogle af de borgere, virksomheder eller organisationer, som indsender høringssvar eventuelt få tilbud fra kommunen om at involvere sig i udarbejdelsen af klimahandlingsplanen.

Endelig plan

Det er planen, at der skal ligge et forslag til en klimahandlingsplan klar i januar 2022, som byrådet kan tage stilling til. En endelig klimahandlingsplan er formentlig klar i april/maj 2022.

Se hvordan du indsender ideer og forslag til klimahandlingsplanen her: www.viborg.dk/idefaseDK2020.

På den samme side kan du tilmelde dig det offentlige møde.

Læs mere om projektet her: www.viborg.dk/DK2020

Fakta

Parterne bag projektet (Realdania, Kommunernes Landsforening, Danmarks fem regioner, CONCITO og C40 Cities) indgår i et partnerskab om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimahandlingsplaner i alle landets kommuner. Med projektet ønsker parterne at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen i alle danske kommuner og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for projektet.

Indtil videre er i alt 65 danske kommuner en del af DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest klima-ambitiøse byer i verden. De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet i 2019 og er enten klar med klimahandlingsplaner eller ved at færdiggøre dem. I november 2020 indtrådte yderligere 45 kommuner i DK2020, heriblandt Viborg Kommune.

Læs mere om projektet på Realdanias hjemmeside: https://realdania.dk/projekter/dk2020