You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 05.02.2021

Retningslinjer for elever i 0. – 4. klasse

De nye retningslinjer gælder fra og med mandag den 8. februar, når eleverne i de mindste klasser begynder i skole igen.

I retningslinjerne står der, at eleverne godt må fravige den generelle anbefaling af afstand på 2 meter, så længe de er i deres egen stamklasse.

Retningslinjerne indeholder derudover forskellige smitteforebyggende foranstaltninger. Blandt andet bør kontakt på tværs af stamklasser minimeres, der bør være øget fokus på hygiejne, og så må elever ikke møde op i skole med symptomer. Derudover bør pauser og frikvarterer så vidt muligt ske klassevist og forskudt.

Eleverne bør så vidt muligt afleveres og hentes udenfor ved skole og SFO, og forældre samt andre besøgende skal bære mundbind eller visir, hvis de kommer indenfor på skolen eller institutionen.

Vigtigt at vide om børn og COVID-19 - Sundhedsstyrelsen.

Læs Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af de mindste klasser.

For yderligere information

Hasse Valdermar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune, M: 3hm@viborg.dk / T: 87 87 10 50.