You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 01.02.2021

Skærpede besøgsrestriktioner på Blichergården og Kildedalscenteret ophævet

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 1. februar 2021 ophævet de påbud, som omfattede midlertidige forbud med skærpede besøgsrestriktioner på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården i Viborg og Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscenteret i Skals.

De skærpede besøgsrestriktioner blev indført på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården den 5. januar 2021, fordi flere beboere og medarbejdere var smittet med Covid-19.

På Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscenteret blev de skærpede besøgsrestriktioner indført den 18. januar 2021, fordi to beboere var smittet med Covid-19.

For at forebygge og begrænse udbredelsen af Covid-19-virus udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed et midlertidigt forbud mod besøgende på Blichergården og Kildedalscenteret. Under forbuddet havde beboerne kun mulighed for at have én nær pårørende på besøg i egen bolig. Derudover var det muligt at få andre pårørende på besøg i kritiske situationer.

Ingen nye smittede

Efter de seneste test for Covid-19 er der ikke fundet nye smittede beboere på de to plejecentre. Der er ligeledes ikke længere smittede beboere.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer derfor, at Blichergården og Kildedalscenteret nu kan overgå til at følge de generelle restriktioner for plejecentre i Viborg Kommune, så beboerne har mulighed for at få besøg af op til tre faste nære pårørende i egen bolig samt benytte sig af det udendørs, opvarmede besøgstelt.

Ligesom på kommunens øvrige plejecentre, må der dog kun være to besøgende i boligen ad gangen, og der skal være 4 mtil rådighed pr. person, der opholder sig i boligen for, at det er muligt at have to besøgende. Hvis der ikke er 4 m2 til rådighed pr. person i beboerens egen bolig, kan besøg i stedet foregå i besøgsrum eller udendørs besøgstelte.

Alle pårørende og beboere på Blichergården og Kildedalscenteret er blevet informeret om, at de skærpede restriktioner nu er ophævet. Der vil fortsat blive udvist stor påpasselighed, hvad angår hygiejne og adfærd ved besøg, hvilket bl.a. betyder, at alle pårørende fortsat skal kontakte plejecentrene, inden de kommer på besøg.  

Yderligere oplysninger

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, mail: mean@viborg.dk

Maila Brown Lundberg Tandrup, omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, mail: mtba@viborg.dk

Læs også

Nyhed fra den 5. januar 2021:
Forbud skærper besøg på pleje- og omsorgscentrene Blichergården og Toftegården

Nyhed fra den 19. januar 2021:
Skærpede besøgsrestriktioner indført på Kildedalscenteret og ophævet på Toftegården