You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 03.01.2021

Skærpede besøgsrestriktioner på Birkegården ophævet

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 2. januar 2021 ophævet det påbud, som omfattede et midlertidigt forbud med skærpede besøgsrestriktioner på Pleje- og Omsorgscenter Birkegården i Stoholm.

De skærpede besøgsrestriktioner blev indført den 18. december 2020, fordi flere beboere og medarbejdere var smittet med Covid-19.

For at forebygge og begrænse udbredelsen af Covid-19-virus udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed et midlertidigt forbud mod besøgende på Birkegården. Under forbuddet havde beboerne kun mulighed for at have én nær pårørende på besøg i egen bolig. Derudover var det muligt at få andre pårørende på besøg i kritiske situationer.

 

Ingen nye smittede

Efter den seneste test for Covid-19 den 29. december 2020 er den gode nyhed nu, at ingen nye beboere eller ansatte på Birkegården er testet positive. Alle medarbejdere er raske igen, og kun én beboer er stadig syg af Covid-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer derfor, at Birkegården nu kan overgå til at følge de generelle restriktioner for plejecentre i Viborg Kommune, så beboerne har mulighed for at få besøg af op til tre faste, nære pårørende i egen bolig samt benytte sig af det udendørs, opvarmede besøgstelt.

Ligesom på kommunens øvrige plejecentre, må der dog kun være to besøgende i boligen ad gangen, og der skal være 4 mtil rådighed pr. person, der opholder sig i boligen for, at det er muligt at have to besøgende. Hvis der ikke er 4 m2 til rådighed pr. person i beboerens egen bolig, kan besøg i stedet foregå i besøgsrum eller udendørs besøgstelte.

Alle pårørende og beboere på Birkegården er i går blevet informeret om, at de skærpede restriktioner nu er ophævet. Der vil fortsat blive udvist stor påpasselighed, hvad angår hygiejne og adfærd ved besøg, hvilket bl.a. betyder, at alle pårørende fortsat skal kontakte plejecenteret, inden de kommer på besøg.  

Yderligere oplysninger

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, mail: mean@viborg.dk

Maila Brown Lundberg Tandrup, omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, mail: mtba@viborg.dk

 

Læs også:

Oprindelig nyhed om skærpet, midlertidigt forbud mod besøgende på Birkegården af 18.12.20

Nyhed om ændring af påbud om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem af 18.12.20