You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 29.11.2021

Stærkere samarbejde skal sikre, at flere uddanner sig til job på ældreområdet

Social- og Sundhedsskolen STV og Viborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale for at få flere til at søge ind på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Fremover skal også det være muligt at tage hele uddannelsen som social- og sundhedsassistent i Viborg. Desuden vil kommune og uddannelsessted samarbejde om at mindske frafaldet ved at yde bedre støtte til eleverne gennem hele uddannelsesforløbet, og parterne vil generelt arbejde endnu tættere sammen om at rekruttere elever til uddannelserne.

Det er nogle af de løfter, som Viborg Kommune og Social- og Sundhedsskolen STV har givet hinanden via en ny samarbejdsaftale, der skal skabe bæredygtige rammer for et udvidet uddannelsestilbud i Viborg.

Strategisk vigtig aftale

Samarbejdsaftalen blev godkendt i Viborg Byråd den 6. oktober i år og er netop blevet underskrevet af begge parter.

– Vi har et strategisk mål, der lyder, at vi vil tiltrække flere uddannelser til Viborg Kommune og øge antallet af unge, der vælger Viborg som uddannelsesby. Det er vi blandt andet med til at realisere ved at gøre Social- og Sundhedsskolens uddannelser mere tilgængelige i Viborg, fortæller borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune.

Social- og Sundhedsskolens konstituerede bestyrelsesformand, Henrik Gregersen, siger:

– Vi vil etablere en ny og større skoleafdeling i Viborg, som skal være attraktiv for eleverne, have en høj elevtrivsel og holde fokus på den faglige kvalitet. Når skole og kommune forener kræfterne om at rekruttere elever, har vi bedre muligheder for at sikre behovet for uddannet arbejdskraft. Det er en vigtig forudsætning for, at kommunen kan fastholde og udvikle servicen på bl.a. ældreområdet.

Aftalen i hovedtræk

  • Viborg Kommune bestræber sig på at stille de nødvendige rammer til rådighed, så også social- og sundhedsassistentuddannelsen fremover kan gennemføres i Viborg.
  • Kommunen vil i øvrigt tilstræbe at bruge Social- og Sundhedsskolen til efter- og videreuddannelse for sundhedsfagligt og pædagogisk personale
  • Social- og Sundhedsskolen vil øge faciliteterne i Viborg, så der er kapacitet til at rumme et bredere uddannelsestilbud, med plads til alle skolens uddannelsesretninger – på nær pædagogisk assistent, som udbydes af VIA University College.

Læs byrådets behandling af sagen og samarbejdsaftalen (bilag)