You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 11.11.2021

To udvalg drøfter grundlag for hospice i Viborg Kommune

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget vil undersøge behov og muligheder for et hospicelignende tilbud i kommunen.

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget vil undersøge mulighederne for at oprette et hospicelignende tilbud i Viborg Kommune. Det besluttede de to udvalg i forlængelse af deres fællesmøde den 11. november 2021.

I Randers Kommune er der etableret et plejetilbud til døende. Plejepladserne er etableret på et plejecenter, men med en bemanding, der svarer til den, man finder på et hospice.

De hospicelignende pladser i Randers Kommune er skabt i tilknytning til et af kommunens plejecentre. Plejen lever op til de samme faglige retningslinjer, som gælder på et hospice, og der er plejepersonale til stede døgnet rundt.

Trækker på erfaringer fra projekt om livets afslutning

Mange mennesker med uhelbredelige sygdomme dør på hospitalet, selv om de ønsker at dø i eget hjem eller mere hjemlige omgivelser som f.eks. et hospice.
Flere skal have ro og lov til at dø i hjemlige og trygge omgivelser med de nærmeste omkring sig. Der er allerede høstet en række erfaringer fra projekt ”Livets afslutning” fra 2020, og det vil Viborg kommune kunne drage nytte af, når man går i gang med at undersøge mulighederne for etablering af et hospicelignende tilbud.

Viborg Kommune er sammen med regionshospitalet og Skive og Silkeborg Kommune i gang med at indføre en række nye arbejdsgange på baggrund af erfaringerne fra ”Livets afslutning”, der skal styrke borgernes muligheder for at få deres ønsker opfyldt, når de skal dø.

Yderligere oplysninger

Social- og Sundhedsudvalget

Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 30 85 89 76, mail: akh@viborg.dk
Niels Dueholm, næstformand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 23 64 54 16, mail: nd@viborg.dk
Claus Nielsen, medlem af Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 22 74 21 57, mail: cnie@viborg.dk
Elo Nielsen, medlem af Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 30 25 49 75, mail: enie@viborg.dk
Ove Kent Jørgensen, medlem af Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 20 12 16 15, mail: okj@viborg.dk

Ældre- og Aktivitetsudvalget

Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, tlf. 29 34 66 62, mail: lovl@viborg.dk
Eva Pinnerup, næstformand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, 28 11 03 63, mail: epi@viborg.dk
Simon Højer, medlem af Ældre- og Aktivitetsudvalget, tlf. 61 79 44 42, mail smh@viborg.dk
Anders Korsbæk Jensen, medlem af Ældre- og Aktivitetsudvalget, tlf. 20 62 45 17, mail ankj@viborg.dk
Birgith B. Langballe, medlem af Ældre- og Aktivitetsudvalget, tlf: 40 17 93 88, mail: bibl@viborg.dk

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed og Omsorg, tlf. 51 27 31 22, mail: mean@viborg.dk

Fakta om hospicepladser i Region Midtjylland

 • Hospicer er et særligt tilbud til døende, hvor der ydes en specialiseret tværfaglig palliativ indsats. De drives som udgangspunkt af selvejende institutioner med driftsoverenskomst med regionerne.
 • Region Midtjylland driver på nuværende tidspunkt 63 hospicepladser og har indgået driftsoverenskomst med følgende hospicer:
  • Hospice Søholm - 13 pladser
  • Anker Fjord Hospice - 12 pladser
  • Hospice Limfjord - 12 pladser
  • Hospice Djursland - 15 pladser
  • Hospice Gudenå - 11 pladser