You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 08.09.2021

Unge i fritidsjob på ældreområdet

Som noget nyt søger Viborg Kommune unge mellem 14 og 17 år, der har lyst til et fritidsjob på et pleje- og omsorgscenter eller et aktivitetscenter. I alt opslår kommunen ca. 25 ledige stillinger med ansættelse den 1. november.

Er man mellem 14 og 17 år og kan sige ja til, at man har lyst til at være sammen med ældre mennesker og hjælpe dem med lette, dagligdags opgaver, så er der nu mulighed for at få et fritidsjob, hvor der er fokus på socialt samvær og hygge på tværs af generationer.

De nye fritidsjob på ældreområdet kaldes ”spirejob” og indebærer, at den unge et par eftermiddage om ugen arbejder på et pleje- og omsorgscenter eller aktivitetscenter og hjælper med aktiviteter for de ældre borgere. Det kan f.eks. være at læse højt, spille spil, hjælpe med iPad og telefon, gåtur, dække bord og ordne rent vasketøj.

- Både nu og i fremtiden kan vi se frem til at få udfordringer med at rekruttere medarbejdere til velfærdsuddannelserne. Det er derfor vores håb, at en ordning med spirejob kan bidrage til at få flere unge til at søge ind på en social- og sundhedsuddannelse, når de skal til at vælge uddannelsesvej. siger Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Sociale aktiviteter er i centrum

De sociale aktiviteter og samspillet med de ældre er omdrejningspunktet i spirejobbet. Desuden får den unge tilknyttet en mentor, der kan fortælle om arbejdet og hjælpe den unge til at komme godt i gang på arbejdspladsen. De unge får også arbejdstøj, som de skal have på, når de er på arbejde, så alle – kolleger, de ældre og deres familier – kan se, at den unge er ansat i et fritidsjob ved Viborg Kommune.
De nye spirejobs har ansøgningsfrist den 8. oktober, og Viborg Kommune håber at kunne ansætte de første nye, unge medarbejdere fra den 1. november.

Gode erfaringer fra andre kommuner

Erfaringer fra blandt andet Horsens Kommune viser, at spirejob-ordningen er populær både blandt de unge, som søger fritidsjob og blandt de ældre på plejecentrene.
Nu har Viborg Kommune så sat gang i en tilsvarende ordning, hvilket er muliggjort på baggrund af en aftale mellem KL og FOA.

Få mere at vide

Man kan se stillingsopslaget med spirejob på pleje- og omsorgscentrene samt aktivitetscentrene på Viborg Kommunes hjemmeside med ledige stillinger