You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 24.06.2021

2,25 mio. kr. til børnekultur i Skive og Viborg

Viborg og Skive Kommuner modtager 2,25 mio. kr. fra Kultur- og Slotsstyrelsens pulje Grib Engagementet til det fælles forsøgsprojekt Kulturspor.

Foto: Kulturskolen Viborg
Foto: Kulturskolen Viborg

Grib Engagementet er en pulje på 20 mio. kr., som Kulturministeriet har afsat til modelforsøg i kommunerne, der skal give flere børn og unge adgang til og lyst til deltage i kunstneriske aktiviteter.

Med en bevilling på 2,25 mio. kr. fra denne pulje til projektet Kulturspor kan Kulturskolen Viborg, Skive Musikskole, VIA The Animation Workshop (TAW) Viborg, Kulturprinsen Viborg og VIA læreruddannelsen i Skive nu sætte gang i et helt særligt samarbejde, der skal give flere børn adgang til kultur.

 

Børn skal møde glæden ved kunst i skolen

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune, Mads Panny, er meget glad for Slots- og Kulturstyrelsens tilsagn, som gør det muligt at sætte Kulturspor i søen, og han siger i den forbindelse:

- Vi har en ambition om, at Viborg Kommune skal have Danmarks bedste åbne skole. Med det mener vi, at vi skal være Danmarksmestre i at samarbejde med andre aktører - offentlige som private - til glæde for børnenes udvikling. De nye midler i projekt Kulturspor understøtter denne ambition på det kulturelle område, og vores mål er her at gøre de kreative fag tilgængelige for alle børn og unge i Viborg Kommune.

Glæden, inddragelsen og legen bliver omdrejningspunktet for elevernes møde med kunsten, og alle forløb vil blive udviklet og aftalt i dialog mellem de involverede skoler og kunstnere.

Projektet Tidlig kulturstart giver allerede børn i Viborg Kommunes daginstitutioner kulturoplevelser, og som kulturtalentkommune har kommunen også fokus de kreative ungdomsuddannelser ART-GK. Med det nye Kulturspor i folkeskolerne skabes der nu en sammenhængende strategi fra daginstitution over folkeskole til ungdomsuddannelser. En strategi, der understøtter Viborgs styrkeposition indenfor animation og positionen som UNESCO Creative City indenfor kategorien Media Arts.

 

Nye møder og nye samarbejder

I regi af Kulturspor skal der udvikles en model, som sikrer, at alle børn og unge i skolen møder et varieret udbud af kunstarter og får mulighed for selv at udtrykke sig gennem kunst. Samtidig skal relationerne mellem de deltagende institutioner i forsøget etableres og udvikles, så der kan skabes varige og bæredygtige samarbejder, der lever videre efter forsøgsperioden.

Projektansvarlig Palle Friborg Kjeldgaard, som også er leder af Kulturskolen Viborg, glæder sig til at sætte projektet på skinner sammen med de mange kreative samarbejdspartnere i Viborg og Skive kommuner:
- Det har været en fornøjelse for mig at arbejde med de indledende øvelser til Kulturspor. Alle de institutioner og personer, jeg har henvendt mig til, har taget imod projektet med åbne arme, og vi glæder os allesammen til nye møder med nye mennesker og nye samarbejdspartnere. Vores fælles ambition er at skabe langtidsholdbare relationer, så alle børn og unge i Viborg og Skive Kommuner får mulighed at udtrykke sig gennem musik, billedkunst, teater og animation.

 

Mere end 3.000 er med

Børn og unge i 0.-10. klasse på 14 skoler skal arbejde med musik, billedkunst, scenekunst og animation i Skive og Viborg Kommuner. Hver skole får fire til syv læringsforløb og en kreativ saltvandsindsprøjtning allerede fra efteråret 2021. I alt deltager ca. 3.150 elever, lærere og pædagoger i projektet.

Fra Viborg Kommune deltager Finderuphøj Skole, Vestervang Skole, Skals Skole, Løgstrup Skole, Egeskovskolen og Bøgeskovskolen Bjerringbro, Sødalskolen i Rødding og Løvel samt Brattingsborgskolen i Klejtrup.

Yderligere oplysninger

Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Tlf. 29 72 29 91, mail: mapi@viborg.dk

Palle Friborg Kjeldgaard, kulturskoleleder, Viborg Kommune
Tlf. 87 87 36 64, mail: pakj@viborg.dk