You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 15.10.2021

Årlige sundhedssamtaler giver nye vaner på botilbud

Viborg Kommunes botilbud på Socialområdet har siden 1. januar 2020 tilbudt alle borgere en årlig sundhedssamtale. Her kan borgeren tale med en medarbejder om emner som kost, socialt liv, støttebehov, motion og trivsel. 

Fra 1. januar til 1. september i år har personalet på socialområdet gennemført 160 samtaler om sundhed med borgere på Socialområdets botilbud. Det er borgerne, der vælger, hvad de vil tale om, og det er frivilligt at deltage. 

Borgerne vil helst tale om kost, rygning og motion, og for 47 borgere har samtalen betydet, at der er indgået konkrete aftaler med personalet om hjælp til at ændre vaner f.eks., når det gælder kost eller motion.

- Det er positivt, at samtalerne bliver til konkrete aftaler for mange borgere. Vi har i udvalget gennem årene løbende haft fokus på ulighed i sundhed, og vi ser sundhedssamtalerne og sundhedsindsatsen generelt som et middel til at styrke sundheden hos socialområdets borgere, siger Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Del af bredere indsats

Sundhedssamtalerne er del af en bredere sundhedsfaglig indsats, som blandt andet har betydet kompetenceudvikling af alle medarbejdere på botilbud i sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering, samt observation og opfølgning på sundhedsfaglige indsatser. Det pædagogiske personale er også blevet undervist i sygdomslære.

Interviews med borgere på botilbud viser, at de både ønsker at arbejde med kost, for eksempel mindre forbrug af sodavand, og mere motion samt at have fokus på trivsel.

- Med sundhedssamtalerne giver vi borgerne ordet og lader dem bestemme, hvad der er vigtigst for dem at tale om. Derfor ser vi det som positivt, at der både er plads til at tale sundhed i klassisk forstand, og at borgerne har mulighed for at bruge samtalen til at tale om deres sociale liv, siger Niels Dueholm, næstformand i udvalget.

Fakta

  • Der er i alt 361 borgere på Socialområdets botilbud
  • 247 borgere har fået tilbud om sundhedssamtale pr. 1. september 2021
  • Samtalerne er gennemført ud fra et samtalehjul, der berører emnerne: Socialt liv og arbejdsliv, aktiviteter i hverdagen, livsstil og trivsel, ønsker og forventninger, krop og energi, støtte og kontakt.
  • Sundhedssamtalerne udspringer af den model for styrkelse af den sundhedsfaglige indsats, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 28. marts 2019.

Yderligere oplysninger

Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 30 85 89 76, mail: akh@viborg.dk,

Niels Dueholm, næstformand i Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 23 64 54 16, mail: nd@viborg.dk 
Carsten Johansen, socialchef, tlf. 29 11 96 59, mail: cajoh@viborg.dk