You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 21.09.2022

Børne- og Ungdomsudvalget lytter til høringssvar

Børne- og Ungdomsudvalget har på deres møde i dag behandlet høringssvarene og besluttet at anmode forvaltningen om et alternativt forslag til behandling den 26. oktober.

Byrådet har frem til den 4. september haft et forslag til en ny skolestruktur i høring, hvor antallet af skoledistrikter reduceres fra 25 til 16. I dag har Børne- og Ungdomsudvalget behandlet høringssvarene.

I høringsforslaget til en ny skolestruktur fremgår blandt andet et forslag om, at der blandt de syv skoler, der ikke er omfattet af en distriktssammenlægning, skal etableres fire skolefællesskaber. Formålet er, at sammenlægningen og det styrkede samarbejde på tværs vil mindske sårbarheden i forhold til faldende elevtal, stigende antal støttekrævende børn og undervisningskompetence indenfor folkeskolens fagrække.

Der lægges i forslaget op til bl.a. samarbejdende skolelederteam, mellemformer på tværs, fælles administration og faglig ledelse/-vejledning. Skolernes ledelser vil dermed skulle samarbejde langt mere på tværs omkring en fælles opgave med alle elever.

Der er i høringssvarene opbakning til at se på mere samarbejde på tværs for alle skoler som et alternativ til det fremlagte forslag om en reduktion fra 25 til 16 skoledistrikter.

- Vi er rigtig glade for de mange høringssvar. Det viser et stort engagement hos borgerne i Viborg Kommune i at fremtidssikre vores folkeskoler. Det har fra begyndelsen i det nye Børne- og Ungdomsudvalg været vigtigt for os at være i dialog og lytte til, hvordan vi sikrer den bedst mulige kvalitet i vores folkeskoler, udtaler formand for Børne- og Ungdomsudvalget Katrine Fusager Rohde og fortsætter:

- Det gør naturligvis indtryk, når bl.a. samtlige skolebestyrelser er gået sammen om at udarbejde et fælles høringssvar, der peger i én retning. Derfor har vi i dag taget hul på udarbejdelsen af et revideret udkast til en ny skolestruktur, hvor forvaltningen har fået til opgave at undersøge potentialet i et tæt samarbejde på tværs af alle skoler. Vi samles allerede igen i starten af oktober for at arbejde videre, og så vil vi på udvalgsmødet den 26. oktober få fremlagt et alternativt forslag. Der vil vi så skulle tage stilling til, hvad vi som udvalg vælger at indstille til endelig beslutning i byrådet den 16. november.

Børne- og Ungdomsudvalget skal sammen med høringsforslaget behandle et alternativt forslag, samt udkast til ny tildelingsmodel på udvalgets ordinære møde den 26. oktober. Et endeligt forslag til ny struktur skal sammen med forslag til en tildelingsmodel efterfølgende behandles i økonomi- og erhvervsudvalget og endelig vedtages i byrådet den 16. november 2022.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Katrine Fusager Rohde, T: 24 75 66 64 / M: kroh@viborg.dk