You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 15.12.2022

Borgere i landsbyer i Viborg Kommune kan få tilskud til nedrivning og renovering

Det er nu igen muligt for borgere i landsbyer i Viborg Kommune at få tilskud til renovering eller nedrivning af huse.

Bor du i en by i Viborg Kommune med under 4.000 indbyggere, kan du nu søge tilskud til nedrivning af bygninger eller renovering i form af eksempelvis nyt tag eller nye vinduer. Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune har nemlig genåbnet tilskudspuljen til nedrivning og renovering, der skal være med til at gøre landsbyer mere attraktive at bo og investere i.

- Vi har nu genåbnet puljen med resten af midlerne for 2022. Vi vil gerne opfordre borgere i landsbyerne til at søge puljen. Vi forventer i starten af 2023 at disponere nye midler til nedrivning og renovering, så vi med et økonomisk tilskud kan bidrage til at holde vores byområder attraktive for nuværende og fremtidige borgere. Midlerne kan fx bruges til at nedrive en forfalden ejendom på hovedgaden, eller de kan bruges til at istandsætte facaden på en slidt villa, siger formanden for Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune Kim Dongsgaard.

Puljen er finansieret af både statslige og kommunale midler med det formål at sikre, at det er attraktivt at bosætte sig alle steder i Danmark.

Hvis du ønsker at søge midler fra puljen, kan du finde mere information på viborg.dk/landsbyforny

Yderligere oplysninger

Trine Katrine Ribergaard Skammelsen, afdelingsleder, Strategi og Udvikling

Tlf. 30 55 47 88 / Mail: tska@viborg.dk