You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 02.09.2021

Bredt budgetforlig i Viborg fastholder velfærden og sætter grøn kurs

Onsdag den 1. september indgik fem partier i Viborg Byråd forlig om budget 2022-2025. 30 ud af byrådets 31 medlemmer står dermed bag budgettet for de kommende fire år.

Udgangspunktet for budgetlægningen er godt. Kommunens økonomi er robust, hvilket skyldes et mix af mange faktorer: Beskæftigelsen er høj, hvilket betyder fald i udgifter til overførselsindkomster. Der sælges rekordmange byggegrunde. Dertil kommer, at der med udligningsreformen i 2020 blev rettet op på skævheder i den gamle ordning, så Viborg Kommune nu er bedre stillet, samt at der er blevet tilført flere midler fra staten via finansloven de seneste år.

De to væsentligste økonomiske udfordringer, som byrådet står overfor, er dels en stigning på 20 mio. kr. på socialområdet til udsatte voksne, dels behov for tilførsel af 40 mio.kr. til familieområdet, hvor et stigende antal børn og unge har behov for støtte. Med en robust økonomi kan disse udfordringer dog håndteres inden for budgettet.

Andre udfordringer for den kommunale økonomi er den demografiske udvikling, som forudser et stigende antal ældre borgere sammenholdt med udsigten til faldende børnetal.

- Jeg er rigtig glad for, at byrådet nu har landet et bredt budgetforlig, som sikrer velfærden og gør, at den grønne omstilling for alvor er kommet på dagsordenen, siger borgmester Ulrik Wilbek.
- Jeg glæder mig samtidig over et konstruktivt samarbejde i byrådet om kommunens "husholdningsbudget", som i dette budgetforlig udgøres af et driftsbudget på ca. 6,6 mia. kr. og et anlægsbudget på 1,7 mia. kr.

Hovedelementer i aftalen

  • Familieområdet tilføres 40 mio. kr. i 2022 til at dække flere anbringelser, ventelister mm.
  • Socialområdet tilføres 20 mio. kr. i 2022 til at dække udgiftsbehov som følge af flere borgere med komplekse behov.
  • Ældreområdet tilføres 14,5 mio. kr. årligt til dækning af stigende antal ældre.
  • Over de næste 4 år investeres der 1,7 mia. kr. i kommunale anlæg, inklusiv udvikling af kommunale byggegrunde.
  • Viborg Kommune gennemfører samtidig reduktioner for ca. 20 mio. kr. årligt, f.eks. 1 %-besparelse på administrationen, gevinstrealisering ved læring af corona-erfaringer samt mindreudgifter ved f.eks. borgerkørsel og overgang til ny ferielov.

Som et stærkt grønt aftryk i aftalen investeres 197 mio. kroner i en omlægning af affaldsforsyningen, så Viborg Kommune kan opfylde den nationale klimaplan.

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek, Venstre
Tlf. 40 78 88 00, e-mail: teamborgmester@viborg.dk

Mads Panny, Socialdemokratiet (gruppeformand)
Tlf. 29 72 29 91, e-mail: mapi@viborg.dk

Claus Clausen, Venstre (gruppeformand)
Tlf. 20 99 73 04, e-mail: cc@viborg.dk

Lone Langballe, Dansk Folkeparti (gruppeformand)
Tlf. 29 34 66 62, e-mail: lovl@viborg.dk

Torsten Nielsen, Det Konservative Folkeparti (gruppeformand)
Tlf. 40 18 57 77, e-mail: torsten@viborg.dk

Kai O. Andersen, Socialistisk Folkeparti (gruppeformand)
Tlf. 50 54 53 04, e-mail: koa@viborg.dk